/// كارمند صالح (ويژه روز كارمند )


تاریخ نشر فروردين1384
موضوع: نویسنده: حسين بافكار

متن کتاب

چکیده

كارمندان و كارگزاران، بخش بزرگي از افراد جامعه هستند كه خانواده دولت را تشكيل مي دهند. آنان به عنوان بازوان پرتوان دولت، در سازمان ها و وزارت خانه ها و در حوزه هاي گوناگون اجتماع، دولت خدمت گزار را در وظايف خود ياري مي رسانند و در پيشرفت كشور، نقشي اساسي دارند. در نظام اسلامي، فلسفه وجودي سازمان ها و نهادها و به كارگيري كارمندان و كارگزاران اجرايي، خدمت رساني به مردم است. مقام كارمندي در اين نگاه، امانتي الهي براي خدمت گزاري به مردم و هموارسازي زمينه هاي سعادت افراد جامعه است. كارمندان در اين نظام، جايگاه ويژه اي دارند و اصلاح بسياري از امور جامعه به دست آنان است. ازاين رو، همواره از كارمندان دولت انتظار مي رود رفتاري عادلانه در حيطه شغلي و فعاليت خود داشته باشند و به وظايف خود كاملاً آشنا و به مسئوليت هايشان متعهد باشند تا با مهارت و دقت كافي به امور رسيدگي كنند. در مقابل، كارمندان نيز به عنوان قشر تحصيل كرده و آگاه جامعه، در قبال خدمات شايسته خود انتظار دارند مردم با آنان محترمانه و در خور شأن انساني و اجتماعي شان رفتار كنند و آنان را خدمت گزار بي منت ندانند. به يقين، تحقق اين خواسته ها تنها در پرتو آموزه هاي انسان ساز اسلام امكان پذير است و اين نوشتار مي كوشد گامي هر چند كوچك در اين زمينه بردارد. مهم ترين محورهاي اين پژوهش را مرور مي كنيم: مفهوم و جايگاه كارمند و كارگزار در اسلام، ويژگي هاي لازم براي گزينش كارمندان و كارگزاران (تقوا، خيرخواهي در حق مردم، خلوص، اصالت خانوادگي، بردباري، توانايي، قاطعيت، اطاعت پذيري از مافوق، كارداني، مسئوليت پذيري، نگه داري از اموال، عزت نفس، پرهيز از تشريفات)، وظايف كارمندان در برابر خود، مردم، همكاران و نيز افراد زيردست، آسيب هاي شغل كارمندي (آسيب هاي اخلاقي، مشكلات اقتصادي، باورهاي غلط فرهنگي، كارآمد نبودن ساختار اداري، آسيب هاي رسانه اي)، راهكارهاي اصلاحي (آزمون پيش از گزينش، تقويت و احياي اخلاق اسلامي، تأمين نيازهاي اساسي كارمندان، نظارت، بهره گيري از ابزارهاي بازدارنده، شفاف سازي افكار عمومي، اصلاح ساختار اداري)، متون ادبي و سخنان بزرگان درباره كارمند، پيشنهادهاي كلي و پرسش هاي مردمي، مسابقه اي و كارشناسي براي طرح موضوع در رسانه.


شناسنامه

بافكار، حسين، 1343 ـ كارمند صالح / حسين بافكار؛ [براى] مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ـ قم: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما، 1384. 129ص. (مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما؛ 870) 8000 ريال : ISBN 964-8606-96-X فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فيپا. كتابنامه: ص. 127 ـ 129؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1. كارمندان ـ اخلاق حرفه اى. 2. اخلاق اسلامى. 3. اخلاق اجتماعى ـ جنبه هاى مذهبى ـ اسلام. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما. ب. عنوان . 2ك2ب / 9 / 254PB65 / 297 كارمند صالح كد: 870 نويسنده: حسين بافكار ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما چاپ: اميران صحافى: منتظرالمهدى نوبت چاپ: اول / 1384 شمارگان: 1400 بها: 800 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: X-96-8606-964ISBN: 964-8606-96-X

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب