/// رهيافت 4 (پاسخ‌هاي استاد مطهري(ره) به مسايل اجتماعي )


تاریخ نشر 1383
موضوع: نویسنده: حسن اردشيري لاجيمي

متن کتاب

چکیده

بي ترديد، شهيد مطهري را مي توان از بزرگ ترين مرزبانان فرهنگ تشيع و احياگران انديشه اسلام ناب محمدي دانست؛ اسلام شناس برجسته اي كه عمر گران مايه خود را در راه هدف هاي والاي اسلام گذراند و با انواع تحريف ها و كج روي ها، مبارزه وسرانجام در اين راه مقدس، خون پاكش را تقديم اسلام و انقلاب كرد. آثار پربهاي آن شهيد فرزانه، گنجينه ارزشمندي است كه تا سال ها، شست وشو دهنده انديشه هاي ناسالم از انحراف ها و بيانگر مباني حركت فكري و ديني نظام مقدس جمهوري اسلامي خواهد بود. آثار استاد از نظر موضوعي، چنان جامع و ژرف است كه هنوز انديشمندي نتوانسته است در عصر معاصر به چنين جايگاهي دست يابد. ويژگي كم نظيري كه در سخنان استاد به چشم مي خورد و به تأييد كارشناسان نيز رسيده، طراوت و تازگي و ضرورت زماني بيان مطالب در كنار استواري آنهاست. نگارنده با توجه به جامعيت سخنان استاد بزرگوار، ديدگاه هاي ايشان را در زمينه مسائل خانوادگي، سياسي، اقتصادي، كلامي و فرهنگي از آثار ارزشمند وي، استخراج و به منظور روان سازي و رسايي گفته ها، با دخل و تصرف اندك، به علاقه مندان تقديم كرده است.


شناسنامه

رهيافت 4 كد: 883 نويسنده: حسن اردشيرى ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1383 شمارگان: 1500 بها: 1200 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 7-75-8606-964ISBN: 964-8606-75-7

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب