/// فرهنگ اخلاقي تربيتي معصومين عليهم السلام حرف (آ)


تاریخ نشر مرداد1385
موضوع: نویسنده: احمد رضوانفر

متن کتاب

چکیده

نگارنده محترم، جناب حجت الاسلام و المسلمين رضوانفر با قلم شيواي خود، اين مجموعه الفبايي فرهنگ اخلاقي ـ تربيتي معصومين عليهم السلام را با نظارت و ارزيابي جناب حجت الاسلام و المسلمين محمدحسين درافشان تحفه همگان ساخته است. پس از بيان مقدمه اي درباره عنوان هريك از موضوع ها و بررسي اهميت و ضرورت آن، «گلبانگ حديث»، احاديثي درباره موضوع ياد شده آمده است. از آن جا كه مسايل اخلاقي تنها در قالب ارايه نمونه هاي رفتاري بسيار زيبا، تأثير به سزايي بر خواننده خواهد داشت، نمونه هاي رفتاري نيز آورده شده است. افزون بر آن، شيرازه هر موضوع با اشاره اي به پي آمدها و آموزه هاي مورد نظر تكميل گشته است تا خواننده به نتيجه مطلوب برسد. اكنون خرسنديم كه جلد نخست (حرف «آ») از فرهنگ اخلاقي و تربيتي معصومين عليهم السلام را به حضور شما خوبان كه اهل انديشه و ايمان و انتخابيد، پيش كش مي كنيم.


شناسنامه

فرهنگ اخلاقى ـ تربيتى معصومين عليهم السلام «آ» كد: 755 نويسنده: احمد رضوان فر ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1382 شمارگان: 1500 بها: 1400 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 0-86-7808-964ISBN: 964-7808-86-0

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب