/// عرفان سرخ (تاثير فرهنگ شهادت طلبي درحفظ ارزشهاي ديني)


تاریخ نشر فروردين1384
موضوع: نویسنده: عليرضا ذبيح

متن کتاب

چکیده

دين مقدس اسلام كه كامل ترين نسخه الهي براي هدايت انسان و شفاي بيماري هاي دروني و كمال بشر است، از بدو تكوين تاكنون، آماج حمله هاي گوناگون دشمنان حق و عدالت و معرفت بوده و خواهد بود. ازاين رو، طراح حكيم آن بايد براي حفظ اقتدار دين و جامعه دين مدار، راهكارهاي دفاعي مناسبي در نظر بگيرد تا دين و جامعه از گزند هرگونه آسيب و مكر دشمن در امان بماند. آيات قرآن كريم و روايت هاي ائمه معصوم عليهم السلامدر اين زمينه نشان مي دهد كه رواج فرهنگ شهادت طلبي، يكي از مهم ترين راهكارهاي اجتماعي دين براي رسيدن به هدف يادشده است. بدين بيان كه اين فرهنگ، با تزكيه مؤمنان و تقويت روح ايمان و بندگي و غيرت ديني در آنها و نهادينه كردن روح گذشت، همكاري، صبر و ولايت پذيري و برپايي فريضه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اسلامي، به آن اقتدار، عزت و پايداري مي بخشد و بدين صورت، دين و ارزش هاي والاي آن را پاس مي دارد. ازاين رو، شهادت طلبي از مطلوب ترين و ارزشمندترين روحيات و ملكات فاضله انساني و محبوب ترين فرهنگ ها در پيشگاه خداي سبحان است. مهم ترين موضوع هاي مطرح شده در اين پژوهش عبارتند از: مفهوم واژه هاي دين و شهادت و شهادت طلبي و ارزش هاي ديني، جايگاه و مسئوليت انسان در جهان هستي (محور بودن انسان يا خدا، محق يا مكلف بودن انسان در برابر خداوند، نياز انسان به دين، كمال نهايي انسان، ارتباط انسان با خدا، با دنيا و با اعمال خود)، وظايف متقابل انسان و دين، شهادت حقيقي و حكمي، ارزش بودن شهادت در اسلام، آيا اسلام، دين اجبار است؟ شهادت طلبي از ديدگاه قرآن و روايات ائمه معصوم عليهم السلام، رمز و راز شهادت (عشق به معبود، برترين منطق ها، طلب مغفرت و هدايت و حيات طيبه و عزت)، آثار فردي (تقويت ايمان، عبوديت) و اجتماعي (تقويت قدرت دفاعي جامعه اسلامي، تضمين عزت و اقتدار اسلام، احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر، تقويت روح ايثار در جامعه)، شهادت طلبي، جايگاه اين بحث در برنامه ريزي ها و برنامه سازي هاي رسانه، نقد عملكرد رسانه و زيرنويس هاي پيشنهادي براي سيما.


شناسنامه

عرفان سرخ کد: 928 نويسنده: علیرضا ذبیح ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ليتوگرافي: سروش مهر چاپ : زلال کوثر نوبت چاپ: دوم / 1387 شمارگان: 1500 بهاء: 30000 حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابک: 8-82-7808-964ISBN: 964-7808-82-8

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب