/// گنجينه 41


تاریخ نشر شهريور1383
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

در اين شماره مي خوانيم سخناني از: چهارده معصوم عليهم‏السلام 1 ـ ابوعبدالرحمن سلمي / عارف قرن چهارم 2 ـ ابوالمظفر اسفرايني / مفسر قرن پنجم 3 ـ امام فخر رازي / مفسر قرن ششم 4 ـ ابوالفضل تفليسي / عارف قرن ششم 5 ـ قطب‏الدين شيرازي / عارف قرن ششم 6 ـ خواجه نصيرالدين طوسي / حكيم قرن ششم 7 ـ افضل الدين كاشاني / حكيم قرن ششم 8 ـ عبدالرزاق شيباني / نويسنده قرن هفتم 9 ـ ابن ابي الحديد / عالم قرن هفتم 10 ـ خواجه محمد پارسا / عارف قرن هشتم 11 ـ عصمت بخارايي / شاعر قرن هشتم 12 ـ كمال‏الدين حسين خوارزمي / عارف قرن نهم 13 ـ مير سيدعلي همداني / عارف قرن نهم 14 ـ جلال الدين سيوطي / عارف قرن نهم 15 ـ خواند مير / مورّخ قرن نهم 16 ـ ختمي لاهوري / عارف قرن يازدهم 17 ـ علامه مجلسي / عالم قرن يازدهم 18 ـ ملا صدراي شيرازي / فيلسوف قرن يازدهم 19 ـ سيد علي‏اكبر خطايي / نويسنده قرن يازدهم 20 ـ مجدالدين حسيني / نويسنده قرن يازدهم 21 ـ حاجي خليفه / مورّخ قرن يازدهم 22 ـ نجيب كاشاني / شاعر قرن يازدهم 23 ـ صائب تبريزي / شاعر قرن يازدهم 24 ـ جمال الدين محمد خوانساري / عالم قرن‏دوازدهم 25 ـ محمد يوسف رياضي / نويسنده قرن سيزدهم 26 ـ فروغي بسطامي / شاعر قرن سيزدهم 27 ـ شيخ حسن بحراني / عالم قرن سيزدهم 28 ـ سلطان الواعظين شيرازي / عالم قرن چهاردهم 29 ـ شيخ عباس قمي / عالم قرن چهارهم 30 ـ شيخ علي اكبر نهاوندي / عالم قرن چهاردهم 31 ـ شيخ محمود عراقي / عالم قرن چهاردهم


شناسنامه

برگزيده متون كهن / مرداد 1383 ش / جمادى‏الثانى 1425 ق مشاور علمى: محمدحسين درافشان پژوهشگران: احمد عزتى‏پرور / دكتر عليرضا نبى‏لو / على حائرى/ حسن حاج صدرى / سيدحسن قريشى / صفر نصيريان/ يوسف قربانى / سيدحسن حسينى / سيدرضا باقريان موحد صفحه‏آرا: محمد نادرى دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 37185 ـ تلفن: 2910602 و 2933866 ـ نمابر: 2933892پ پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب