/// گنجينه 45


تاریخ نشر فروردين1383
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

آذر ماه 1383 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1- بندگي در راه دوست (سلطان ولد) 2- پاسخ به شبهات قرآني (سيد رضي) 3- در ساحل معرفت (بابا افضل كاشاني) 4- در قلمرو عرفان (خواجه عبيدالله احرار) 5- كردگار (واعظ قزويني) 6- ايام الله (ميرداماد) 7- در حكمت و امثال (ابي حفص اصفهاني) 8- در محضر هشت امام (خواندمير) 9- اصناف در ايران (ياكوب ادوارد پولاك)


شناسنامه

برگزيده متون كهن / آذر 83 ش / رمضان 1425 ق سردبير: سيدرضا باقريان موحد مشاور علمى: محمدحسين درافشان پژوهشگران: احمد عزتى پرور / دكتر احمد رضايى جمكرانى / على حائرى سيدحسن قريشى / صفر نصيريان / يوسف قربانى سيدعلى روحانى / سيدحسن حسينى / سيدرضا باقريان موحد حروف نگار: حسين صالحى صفحه آرا: محمد نادرى ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 37185 ـ تلفن: 2910602 و 2933866 ـ نمابر: 2933892 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه دوم ـ تلفن 2165443 ـ 2165496 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM با سخنانى از * چهارده معصوم عليهم السلام 1 ـ ابوحنيفه دينورى / عالم قرن سوم 2 ـ علامه شريف رضى / عالم قرن چهارم 3 ـ خواجه عبدالله انصارى / عارف قرن پنجم 4 ـ ابوحفص نسفى / مفسر قرن پنجم 5 ـ ابوالفضل تفليسى / نويسنده قرن ششم 6 ـ ابو حفص اصفهانى / نويسنده قرن ششم 7 ـ بابا افضل كاشانى / عارف قرن ششم 8 ـ قاضى ملطيوى / عالم قرن ششم 9 ـ سلطان ولد / عارف قرن هفتم 10 ـ شرف الدين رامى / عارف قرنِ هشتم 11 ـ جلال الدين سيوطى / مفسر قرن نهم 12 ـ مير خواند / مورخ قرن نهم 13 ـ مقدس اردبيلى / عالم قرن دهم 14 ـ ميرداماد / عالم قرن يازدهم 15 ـ معين الشريعه / عارفن قرن سيزدهم 16 ـ شيخ حسن بحرانى / عالم قرن سيزدهم 17 ـ محمدباقر فشاركى / عالم قرن سيزدهم 18 ـ مسعود ميرزا / نويسنده قرن سيزدهم 19 ـ عبدالله مستوفى / نويسنده قرن سيزدهم 20 ـ پولاك / مورخ قرن نوزدهم

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب