/// وقف سرمايه اي ماندگار


تاریخ نشر اسفند1384
موضوع: نویسنده: جواد ملايي پور قرجه داغي

متن کتاب

چکیده

بنا بر آموزه هاي قرآني و سيره اهل بيت عليهم السلام، صدقات از جمله وقف. توشه آخرت را فزوني مي بخشد و خشنودي خداوند را در پي دارد. با وقف، مشكل مالي نيازمندان برطرف مي شود. پژوهش حاضر، گامي است در جهت آشنا ساختن مخاطبان با موضوع وقف. نويسنده در اين اثر، با بررسي پيشينه وقف در ميان اديان آسماني پيش از اسلام و فراز و نشيب وقف در دوره اسلامي، عوامل كم توجهي به اين سنت ماندگار را كاويده و پس از آن، راهكارهايي براي احياي اين صدقه جاريه مطرح كرده است.


شناسنامه

وقف سرمایهای ماندگار کد: 989 نویسنده: جواد ملاییپور ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما لیتوگرافی: سروش مهر چاپ : برهان نوبت چاپ: اول / 1384 شمارگان: 1550 بهاء: 600 تومان حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابک: 8-82-7808-964ISBN: 964-7808-82-8

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب