/// نگاهي به آثار و انديشههاي پائولو كوئيلو


تاریخ نشر فروردين1384
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

پائولوكوئيلو، يكي از نويسندگان پركار دنياي غرب است كه با بهره گيري هنرمندانه از تكنيك قصه نويسي و با توجه به درك خلأ معنايي و معنوي در غرب، به بيان انديشه هاي سكولاري و ليبراليستي خود مي پردازد. او اين گونه انديشه ها را با رنگ و لعابي از معنويت گرايي و عرفان مداري و با ظرافت خاص لابه لاي قصه ها و حكايت هاي كوتاه و بلند مي گنجاند. خواننده جوان نيز كه اسير سحرِ واژگان و حكايت هاي نويسنده شده است، از نيّت واقعي وي بي خبر مي ماند. بدين ترتيب، انديشه هاي به ظاهر معنوي كوئيلو در ناخودآگاه او رسوب مي كند. پژوهش حاضر، گزارشي است كوتاه و مقدماتي از انديشه هاي پائولو كوئيلو كه لابه لاي قصه و حكايت هاي معنوي گنجانده شده است و نقدي است اجمالي بر آثار اين نويسنده معروف.


شناسنامه

نگاهی به آثار و اندیشههای پائولو کوئیلو کد: 992 نويسنده: سیدرضا باقریان موحد تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ناشر: دفتر عقل چاپ : زلال کوثر نوبت چاپ: دوم 1386 شمارگان: 1400 بهاء: 13000 ریال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابک: 8-82-7808-964ISBN: 964-7808-82-8

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب