/// گنجينه 58


تاریخ نشر ارديبهشت1385
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

در اين شماره مي خوانيم: راز و نياز مناقب نبوي در ادب فارسي زندگي پيامبر اكرم(ص) اخلاق نبوي در باب نبوت و رسالت مواعظ و...


شناسنامه

سيرى در فضائل نبوى فروردين 1385 / كد: 994 مشاور علمى: محمدحسين درافشان صفحه‏آرا: مرتضى صابرى دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2910602 و 2915510 ـ نمابر: 2933892 پست الكترونيكى:Email: IRC@IRIB.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب