کودک، نوجوان و رسانه

این نشریه جهت پشتیبانی محتوایی گروه‌های برنامه‌ساز، تهیه‌کنندگان، نویسندگان و گویندگان حوزه‌های کودک و نوجوان و رسانه ملی؛ تبیین آموزه‌های دینی در قالبی نو و جذاب برای این اقشار؛ ارائه مقالات تحقیقی، مصاحبه­، میزگرد و ... در خصوص موضوعات کودکان و نوجوانان؛ طرح معضلات و آسیب‌های گروه‌های سنی و بررسی کاربردی و رسانه‌ای موضوعات با تأکید بر قالب‌ها و موضوعات مورد نیاز رسانه ملی. ادامه مطلب ...