خانواده و رسانه

این نشریه جهت توجه ویژه به آموزه‌های اسلامی در زمینه خانواده و نگاه جدی به مسائل امروزی و مبتلابه خانواده‌ها و زن (به عنوان عضو برجسته آن)؛ تمرکز مناسب بر آسیب‌های حوزه زن و خانواده ایرانی اسلامی؛ پشتیبانی محتوایی تهیه‌کنندگان ، نویسندگان و گویندگان برنامه‌های صدا و سیما در زمینه‌های دینی ، ملی و بین‌المللی؛ معرفی الگوی خانواده اسلامی و ایرانی و انتقال دستاوردهای اندیشمندان پیشین به نسل کنونی منتشر می شود. ادامه مطلب ...