اشارات

این فصلنامه جهت پشتیبانی محتوایی تهیه‌کنندگان، نویسندگان و گویندگان برنامه‌های مختلف صدا و سیما در زمینه مناسبت‌های مذهبی، ملی و بین‌المللی؛ فرهنگ‌سازی دینی و ارزشی در مناسبتها از طریق طرح ایده‌ها ، طرحها و سرفصلهای برنامه‌ای متناسب . ادامه مطلب ...


فصلنامه اشارات ايام، شماره29 (ويژه بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران)
فصلنامه اشارات ايام، شماره27، تابستان 1397 (ويژه‌نامه زيرنوشت‌هاي تلويزيوني با موضوع چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي )
فصلنامه اشارات 28 ويژه محرم
فصلنامه اشارات 24 ويژه اربعين
فصلنامه اشارات 23 (پاييز 1395)
فصلنامه اشارات 22 (تابستان 1395)
فصلنامه اشارات 20 (زمستان 1394)
فصلنامه اشارات 19 (پاييز1394)
فصلنامه اشارات 18 (تابستان 1394)
فصلنامه اشارات 17 (بهار 1394)
فصلنامه اشارات 16 (زمستان 1393)
فصلنامه اشارات 15 (پاييز 1393)
فصلنامه اشارات 14 (تابستان 1393)
فصلنامه اشارات 13 (بهار 1393)
فصلنامه اشارات 12 (زمستان 1392)
فصلنامه اشارات 11 (پاييز 1392)
فصلنامه اشارات 10 (تابستان 1392) - مجموعه مقالات ويژه سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي
فصلنامه اشارات 9 (بهار 1392)
فصلنامه اشارات 8 (زمستان 1391)
فصلنامه اشارات 7 (تابستان 1391)
ماهنامه اشارات (مجموعه مقالات ويژه سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني) (مرداد 1391)
فصلنامه اشارات 6 (تابستان 1391 )
فصلنامه اشارات 5 (بهار 1391 )
فصلنامه اشارات 4 (زمستان 1390)