ارمغان

این نشریه جهت پشتیبانی محتوایی تهیه‌کنندگان، نویسندگان و گویندگان رسانه ملی در زمینه مهم‌ترین مناسبت‌ها و موضوعات دینی مورد توجه رسانه و توجه و تمرکز بر مناسبت‌های مهم و ویژه سال؛ آگاهی و ارتقای سطح تعلقات جامعه و برنامه‌سازان نسبت به آموزه‌های اسلامی؛ تبیین و ارتقای باور عمومی جامعه در حوزه اعتقادات منتشر می شود. ادامه مطلب ...


ارمغان 9 - ويژه همت مضاعف و كار مضاعف
ارمغان 7 - ويژه مهدويت
ارمغان 6 - ويژه معاد باوري
ارمغان 8 - ويژه اصلاح الگوي مصرف
ارمغان 4 - ويژه بررسي دروغ و غيبت
ارمغان 5 - ويژه خداباوري
ارمغان 2 - ويژه شعبان
ارمغان 3 - ويژه ماه مبارك رمضان
ارمغان 1 - ويژه امام حسين عليه السلام و عاشورا