// نشریه / طوبي 17

كار و تلاش مايه آبرومندي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

كار و تلاش مايه آبرومندي

كار، وسيله اي لازم براي كسب درآمد و ادامه زندگي و حفظ آبروست. انسان در زندگي خود ناگزير از كار و فعاليت است. اگر جريان كار در زندگي بشر متوقف شود، فناي بشر قطعي است. رسول اللّه صلي الله عليه و آله از اوان خردسالي به كار و تلاش مي پرداخت، در كودكي گوسفندان جد و عموي خويش را به صحرا مي برد و در نوجواني هم از فعاليت باز نماند. آن گاه كه به جواني رسدي، به تجارت و داد و ستد روي آورد. پس از نبوت نيز از كار و فعاليت دست برنداشت و هرگز چون شاهان نزيست. كار نبوت به نوبه خود بسيار پردامنه بود. در مدينه بخش اعظم عمر او، در سفرهاي نظامي گذشت يا به امر تبليغ مشغول بود. با اين حال، با كار و تلاش بي وفقه از كوتاه ترين فرصت بهره بردراي مي كرد. دقيقه اي از عمر پربارش را بيهوده سپري نكرد و زندگي صوفيانه و راهبانه را خلاف اسلام مي دانست.
رسول گرامي، ديگران را نيز به كار و تلاش فرامي خواند و آنها را از سربار بودن نهي كرد. پس هر كه بار زندگي خود را بردوش مردم مي گذارد، از ديدار ايشان ملعون و مورد نفرت خدا بود: «مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقي كَلَّهُ عَلَي النّاسِ».1 ايشان بارها سفارش مي كرد كه از گوشه و كناره ها و اعماق زمين، روزي را طلب كنيد: «أُطلُبُوا الرِّزْقَ مِن خَبايَا الأَرضِ».2
در آموزه هاي قرآني نيز آمده است كه خداوند، زمين را رام انسان كرده تا بر روي آن به فعاليت و تلاش بپردازد و از روزي آن بهره گيرد: «هُوَ أَنْشَأَكُم فِي الْأَرضِ وَاستَعْمَرَكُمْ فِيها». (هود: 61) همچنين رسول اللّه صلي الله عليه و آله مي فرمود:
مَنْ وَجَدَ ماءً و تُراباً ثُمَّ افْتَقَر فَأَبْعَدُهُ اللّه ُ.3
كسي كه آب و خاك دارد، ولي بر اثر نداشتن فعاليت گرفتار فقر مي شود، از رحمت خداوند به دور است.
پيام متن:
رسول گرامي اسلام در طول زندگي خود همواره در كار و تلاش بود و هيچ گاه زحمت خود را بر دوش ديگران نمي نهاد.


/// مناسبت ها

مناسبت های مرتبط با این بخش در زیر لیست شده‌اند و امکان دسترسی به دیگر نشریات از طریق مناسبت فعال موجود می‌باشد