در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين نشريه كه به مناسبت سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي تهيه و تدوين شده است شامل مطالبي با موضوعات زير است:
آيه ها و نكته ها،احاديث و پيام ها،سخن بزرگان،شعر،پيام هاي كوتاه،پيام هاي مجري،حكايت ها و جلوه هاي اتحاد،مناديان، احياي هم بستگي اسلامي 1،آسيب شناسي اتحاد ملي.


شناسنامه

ويـژه نامه سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى(10) به كوشش: محمدحسن مظهرى طراح جلد: سيدحسين موسى زاده صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا