// نشریه / طوبي 28

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
درباره طوبي،سرمقاله،طرحي براي زندگي،«حماسه هاي هميشه»،فصل زنان،دنياي اطلاعات،گنجينه طوبي.


شناسنامه

كد: 1329 زير نظر: داود رجبي‌نيا به كوشش: محمدعلي روزبهاني هيأت تحريريه: آقايان: محمدحسين فرج‌نژاد، روح‌الله باباجاني، حامد عبداللهي، مرتضي اسدي‌نسب، محمدعلي روزبهاني خانم‌ها: محبوبه ابراهيمي، معصومه اسماعيلي، فائزه اسكندري، طيبه چراغي، فاطمه حاجي‌پور، فاطمه خوش‌نما، الهام رضايي، زهرا رضاييان، فاطمه عرب‌شيباني، مهري كلهر همكاران اين شماره: آقايان: مجيدملامحمدي، روح‌الله يارمحمدي، محمدمهدي قديمي، سيدمحمد رضايي خانم‌ها: فاطمه صفري، زكيه عرب‌شيباني، فاطمه جوادي، فاطمه نوري موگهي، فاطمه نوري، فاطمه مرادي، مريم رضايي، فريده پيشوايي ويراستار: مرضيه‌علاقه‌بند صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا ليتوگرافي: سروش مهر چاپ: زلال كوثر بهاء: 13000 ريال دفترمركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 3718 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 215510 ـ 0251 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ‌ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ نمابر: 22164997 Email: toobamail@gmail.com www.toobamag.com