// نشریه / طوبي 29

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
پلك اول،سرمقاله،طرحي براي زندگي،نسل سوم شكوفايي،حماسه هاي هميشه و ...


شناسنامه

كد: 1350 زير نظر: داود رجبي‌نيا به كوشش: محمدعلي روزبهاني هيأت تحريريه: آقايان: محمدحسين فرج‌نژاد، روح‌الله باباجاني، حامد عبداللهي، مرتضي اسدي‌نسب، محمدعلي روزبهاني خانم‌ها: محبوبه ابراهيمي، معصومه اسماعيلي، فائزه اسكندري، طيبه چراغي، زهرا حاجي‌پور، فاطمه خوش‌نما، الهام رضايي، زهرا رضاييان، فاطمه عرب‌شيباني، مهري كلهر مشاور علمي: رضا حاج احمدي همكاران اين شماره: آقايان: محمدمهدي عليپور، خانم‌ها: فاطمه صفري، زكيه عرب‌شيباني، مريم رضايي، زينب گلاب‌بخش، فريده پيشوايي، كوثر رضايي، زهرا پيرزاده ويراستار: مرضيه‌علاقه‌بند صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا ليتوگرافي: سروش مهر چاپ: زلال كوثر بهاء: 13000 ريال دفترمركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 3718 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 215510 ـ 0251 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ‌ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ نمابر: 22164997 Email: toobamail@gmail.com www.toobamag.com