زلال وحي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

زلال وحي

حميد رحماني
يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ. (نساء: 135)
اي كساني كه ايمان آورده ايد، بسيار براي [برپايي] عدالت قيام كنيد!
خداوند در اين آيه شريفه به تمام افراد باايمان فرمان مي دهد، در هر حال و هر كار و هر عصر و زمان، براي برپايي عدالت قيام كنند، به گونه اي كه اين عمل جزو سيره و خلق وخوي آنان شود. «قوامين»، صيغه مبالغه است، بر كثرت دلالت مي كند و به معناي بسيار قيام كننده است.
تعبير قيام يا به پا خاستن، كنايه از عزم راسخ و اقدام جدي است و شايد تعبير قيام به اين دليل است كه اغلب، به چيزي «قائم» مي گويند كه بر زمين عمود باشد و كمترين ميل و انحرافي به هيچ سو نداشته باشد و منظور آن است كه در اجرا و رعايت عدالت، نبايد دچار كمترين انحراف شد.1
خداوند در آيه 8 سوره مائده نيز فرموده است:
يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ.
اي كساني كه ايمان آورده ايد، براي خدا بسيار قيام كنيد!
قيام براي خدا، به معناي كوشش براي برقراري عدل است و آن كه در پي برقراري عدالت در جامعه باشد، به يقين كاري الهي انجام داده و رفتاري اسلامي در پيش گرفته است.
از برجسته ترين مصداق هاي عدالت اجتماعي، حكومت افراد شايسته بر مردم است؛ (اولي الاَمرِ مِنكُم).2
إِنَّ اللَّهَ لا يغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يغَيرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. (رعد: 11)
خدا حال هيچ قومي را دگرگون نخواهد كرد تا زماني كه خود آن قوم حالشان را تغيير دهند.
خداوند در اين آيه شريفه، يكي از قوانين كلي، سرنوشت ساز، حركت آفرين و هشداردهنده را بيان مي كند. اين قانون، از اصول اساسي جهان بيني و جامعه شناسي در اسلام است. براساس اين آيه شريفه، سرنوشت و تقدير انسان به دست خود اوست و عامل دگرگوني، خوش بختي و بدبختي ملت ها، در درجه اول خود آنان هستند و بخت و اقبال، تصادف و تأثير اوضاع فلكي و مانند آن، سخناني پوچ و بي پايه است و هرگونه تغيير دروني، بر تغيير بيروني ملت ها و اقوام مؤثر است.
بنابر اين اصل قرآني، براي پايان دادن به بدبختي ها و ناكامي ها بايد انقلابي دروني برپا كنيم. حاكميت اين اصل قرآني را به خوبي مي توان در انقلاب اسلامي ايران ديد؛ يعني بدون اينكه دولت هاي استعماري و ابرقدرت ها روش خود را تغيير دهند، با تحول دروني ملت ايران، همه چيز دگرگون شد. كه اين امر درسي براي همه مسلمانان و نسل هاي آينده است.3