در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

ارديبهشت ماه 1388
_________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. الگوي مصرف و تلويزيون / وحيد حياتي
2. رسانه در حديث بزرگان / آيت‌الله عبدالله جوادي آملي
3. رويكردهاي نظري در مطالعۀ نسبت تلويزيون و دينداري / علي‌ جعفري
4. فيلم پست مدرن / وحيد حياتي
5. تلويزيون و پسامدرنيسم / جيم كالينز شهريار وقفي‌پور
6. شهرت به منزله پديده‌اي پست‌مدرن، بحران اخلاقي دموكراسي و كابوس ِرسانه‌ها / ويليام بَبكاك و ويرجينيا وايت‌هاوس صالح نجفي
7. پاپوش دوختن براي مسيحيان بنيادگرا / پيتر كِر رحيم قاسميان
8. تأملي در فقه موسيقي / منصوره اوليايي
9. نظريه وتحليل درام / علي‌اكبر عليزاد


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه هفتمين سال انتشار/ شماره 34/ ارديبهشت ماه 1388 هجري خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد اسفنديار حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح و صفحه‌آرا: روح الله شمشيري طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ با سپاس فراوان از: مرتضي سميع‌زاده منصوره اوليايي سيد حسين معصومي سعيد اربابي علي احمدي محمدرضا فاضلي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1460 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir