در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين نشريه كه به مناسبت سال پيامبر اعظم تهيه و تدوين شده است شامل مطالبي با موضوعات زير است:
زندگي و شخصيت پيامبر اكرم(ص)،حديث: برگزيده سخنان پيامبر اكرم(ص)،حكايت،شعر،ياران پيامبر اكرم(ص)


شناسنامه

ويـژه نامه پيـامبر اعظم(ص) (5) مدير مسئول: سعيد اميركاوه سردبير: سيدصادق سيدنژاد مدير اجرايى: محمود حاجى بابايى هيئت تحريريه: آقايان: سيدعلى اصغر موسوى / سعيد اميركاوه / سيدصادق سيدنژاد خانم ها: سيده مريم چاوشى و منيره زارعان تهيه شده در مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ويراستار: منيره ماشاءاللهى طراح جلد: حميد حاج رمضانعلى حروف نگار: اصغر نصيرمحمدى ـ فاطمه جهانگير صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا