// نشریه / سياحت غرب 81

يهوديان كنترل رسانه هاي انگليسي را در دست دارند در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

يهوديان كنترل رسانه هاي انگليسي را در دست دارند

( توماس اسپاركس1

چكيده:
همچنان كه اكثر آگاهان مي دانند، اكثريت رسانه هاي الكترونيكي و چاپي آمريكا در سلطه بي قيد و شرط صهيونيستهايي قرار دارد كه از طريق اين رسانهها در مواقع حساس وارد عمل مي شوند و افكار عمومي جامعه آمريكا را در جهت اهداف سلطهطلبانه و زياده خواهانه خود شكل مي دهند. اما شايد كمتر كسي بداند كه مشابه همين وضعيت بر رسانههاي انگليسي نيز حاكم است. آن چنان كه در اين مقاله آمده است، تقريباً تمامي رسانههاي عمده در بريتانيا، به طور مستقيم يا غير مستقيم زير نفوذ يهودياني قرار دارند كه مطابق منافع خود، اين رسانه ها را براي پيشبرد اهداف استراتژيك صهيونيسم جهاني به كار مي گيرند.

همچون آمريكا، در انگليس نيز يهوديان تقريباً تمامي رسانههاي الكترونيكي و چاپي اين كشور را در چنگ خود دارند و صرفاً با در نظر گرفتن منافع آنها، «افكار عمومي» و سياستگذاري هاي دولت را شكل مي دهند. به اين طريق آنها سياست «چندفرهنگي و چندنژادي» مهاجرتهاي جهان سوم و«ضد نژادپرستي» را براي مدتها ترويج كرده اند، به گونه اي كه در سركوب حتي كوچكترين مخالفتها نسبت به چنين سياستهايي، توفيق داشتهاند.
راديو وتلويزيون ITV
شبكه «تلويزيون مستقل»(ITV) به چهارده منطقه تقسيم مي شود كه همگي توسط دو شركت تحت كنترل يهوديان يعني «كارلتون كاميونيكيشن پي ال سي» و «گرانادا پي ال سي» اداره ميشوند. كارلتون، سنترال، لندن، غرب كشور وHTV Wales و وست را كنترل مي كند، در حالي كه گرانادا بر آنجليا، بوردر، گرانادا، لندن ويكند، مريديان، تاين تيز و يوكشاير كنترل دارد. مايكل گرين يهودي رئيس كارلتون كاميونيكيشن پي ال سي است و استيو موريسون يهودي رياست گرانادا پي ال سي را بر عهده دارد.
بخش «كارلتون چنلز» نيز شامل پنجاه درصد «لاندن نيوز نت ورك»، بيست و پنج درصدGMTV و بيست درصد «اينديپندنت تلويژن نيوز» (ITN) مي شود. «كارلتون پروداكشنز» يكي از توليدكنندگان عمده ITV به شمار مي رود كه عناوين درام، سرگرمي، واقعي، كمدي و كودكان را توليد مي كند و هر ساله بالغ بر دويست ميليون پوند براي توليد برنامههاي جديد تلويزيوني براي ITV، بي بي سي، كانال4 و كانالهاي ديجيتالي سرمايهگذاري مي كند. اين شركت توليدكننده 24Planet ، مسئول «گي تايم تي وي» و تأمين كننده فرمتهاي نمايش بازي Action Time است. «كارلتون اينترنشنال» كنترل و فروش آرشيوي مشتمل بر دوهزار فيلم و هجده هزار ساعت برنامههاي تلويزيوني براي بيشتر از يكصد كشور را بر عهده دارد. كارلتون آمريكا هر ساله هفده فيلم براي تلويزيون توليد مي كند. گرين همچنين مديرITN نيز مي باشد كه اخبار شبكه ITN،GMTV Limited و «تامسون مالتي مديا» در فرانسه را تأمين مي كند. او رئيس «مديا تراست» نيز هست.
«گرانادا پي ال سي» مالك هفت ايستگاه ITV است: آنجليا، بوردر، گرانادا، لاندن ويكند، مريديان، تاين تيز و يوركشاير. اين شركت براي شصت درصد خانههاي انگليس برنامه پخش ميكند. ديگر سرمايه گذاري هاي ITV عبارتند از: ITN (بيست درصد)، GMTV (بيست و پنج درصد) ، «لاندن نيوز نتورك» (پنجاه درصد) و «اسكاتيش مديا گروپ» (هجده و يك دهم درصد) كه كنترل گرامپيون و اسكاتيش را بر عهده دارد. «گرانادا كريتيو» نزديك به نه هزار ساعت برنامه تلويزيوني ديجيتال و فيلم در هر سال توليد مي كند كه آنها را به بيشتر از يكصد و بيست كشور مي فروشد. اين شركت شصت درصد از برنامههاي اوريژينال ITV Network را در سال 2000 ساخته است.

تلويزيون بي بي سي
مدير عامل اين بنگاه خبرپراكني سابقاً دولتي، توني كوهن يهودي است. آلن ينتاب يهودي مدير برنامه هاي درام، سرگرمي و كودكان تلويزيون بي بي سي است. ينبات از سال 1997 تا 2000 مدير اين تلويزيون و قبل از آن مدير برنامه هاي آن بود. طبق نوشته مجله «براودكست»، در سال 1996 ينبات، قدرت لازم را براي «كنترل تمامي برنامه هاي غير خبري بي بي سي از جمله برنامههاي كانال هاي ماهوارهاي و برنامههاي سرويس انگليسي و «ورلد سرويس» را به او داده بود». يهودي ملحد، آلن بوكبيندر از جولاي 2001 به بعد، رئيس بخش واحد «مذهب و اخلاق» بي بي سي بوده است.

راديو بي بي سي
جرمي آبرامسكي يهودي مدير راديو و موسيقي بي بي سي است و كنترل راديوهاي 1، 2، 3 ، 4، 5 Live و عمليات راديو ديجيتال بي بي سي را بر عهده دارد. آبرامسكي قدرتمندترين مدير اجرايي راديويي در انگليس، سرويس اجتماعي يا بخش آگهيهاي تجاري است: با كنترل بر پنج ايستگاه راديويي ملي، اين زن بر چهل و نه درصد از كل عرصه راديويي در بريتانيا نظارت دارد. او بودجه برنامه ريزي سالانه دويست و نود ميليون پوندي به همراه ششصد كارمند و دستمزدي دويست و پنجاه و هشت هزار پوندي دارد. او بيشتر از سي سال را در مقام مدير سرويسهاي خبري راديو بي بي سي گذرانده است و تنها دو سال از اين پست دور بوده است. آبرامسكي از فوريه 2000 ، يكي از رؤساي صنعت فيلم بريتانيا نيز بوده است.
BskyB
British Sky Broadcasting يكي از پخشكنندگان تلويزيوني مهم در بريتانيا و بخشي از امپراتوري رسانهاي جهاني «نيوز كورپوريشن» است. مالكيت «نيوزكورپ» با روبرت مورداك است كه مادري يهودي به نام اليزابت گرين دارد. بر اساس قوانين يهودي، داشتن مادر يهودي باعث يهودي شدن فرد مي شود. British Sky Broadcasting پيشتاز تلويزيون هاي پولي در بريتانيا و يكي از دويست و پنجاه شركت برتر در سطح جهان است. اين شركت برنامه هاي خبري، سرگرمي و ورزشي را براي بيشتر از ده ميليون مشترك خود و خانواده هايشان در بريتانيا و ايرلند پخش مي كند كه شامل پنج و نيم ميليون مشترك سرويسهاي ماهوارهاي ديجيتال آن نيز ميشوند كه از سال 1998 با چهل كانال به پخش برنامه مبادرت كردهاند. تا سال 1999 كانالهاي تلويزيوني ماهوارهاي و كابلي بالغ بر پانزده درصد كل مجموع بينندگان بريتانيايي را زير پوشش خود داشتهاند. مورداك از «ايمان من و ايمان نيوز كورپوريشن به ارزشمندي تعهد صهيونيستي» سخن گفته و توضيح داده است كه «من هميشه به آينده اسرائيل و اهداف جامعه بين المللي يهودي اعتقاد داشتهام».

Pinewood-Shepperton Limited
Pinewood-Shepperton Limited حاصل ادغام دو استوديوي پيشتاز توليد تلويزيوني و فيلم انگليسي، «پاينوود» و «شپرتون» است. كنترل اين شركت را مايكل گريد يهودي بر عهده دارد كه برادرزاده ليو گريد يهودي است كه يك توليدكننده فيلم و يكي از بنيانگذاران «آي تي وي نت ورك» است. مايكل گريد قبلاً (در سال1984) كنترل كننده بي بي سي 1، مدير برنامههاي بي بي سي در سال 1986 و رئيس اجرايي كانال 4 از سال 1988 تا 1997 بوده است.
روزنامهها: اكسپرس نيوزپيپر
«اكسپرس نيوز پيپر»، مالكيت «ديلي اكسپرس»، «ساندي اكسپرس» و «ديلي استار» را در اختيار دارد. ديلي اكسپرس به طور متوسط تيراژ روزانهاي برابر با نهصد و بيست و هفت هزار نسخه دارد و دومين روزنامه پيشتاز در بازار انگليس به شمار ميرود. متوسط تيراژ روزانه ساندي اكسپرس هشتصد و چهل و دو هزار نسخه و ديلي استار هشتصد و بيست و هشت هزار نسخه است. متوسط نسخههاي توزيع شده اين روزنامهها در هر هفته در بريتانيا، سيزده ميليون نسخه است. اكسپرس نيوزپيپر در نوامبر 2000 توسط ريچارد دزموند يهودي خريداري شد كه در صنعت پورنوگرافي، ثروتي براي خود به هم زده است.

نيوز اينترنشنال
روبرت مورداك مالك «نيوز اينترنشنال» نيز هست كه نشريات «سان»، «تايمز»، «ساندي تايمز» و «نيوز آف د ورلد» را اداره مي كند. متوسط تيراژ روزانه نيوز آف دورلد، چهار ميليون و چهل و دو هزار نسخه، و سان، سه ميليون و هفتاد هزار نسخه است. اين دو، پرفروش ترين نشريات روزانه در بريتانيا هستند و متوسط تيراژ روزانه آنها روي هم، بيشتر از هفت و نيم ميليون نسخه است كه شايد دو برابر تعداد كساني باشد كه عملاً اين روزنامهها را مي خوانند. متوسط تيراژ روزانه ساندي تايمز هفتصد و هفده هزار نسخه است كه آن را در رده دوم پرفروش ترين نشريات روزانه قرار ميدهد. در مجموع، نيوز اينترنشنال در هر هفته بالغ بر پنجاه ميليون روزنامه در بريتانيا توزيع مي كند.

تلگراف گروپ
يكي ديگر از گروههاي روزنامه اي در بريتانيا، «تلگراف گروپ ليميتد» است كه اخيراً توسط «هالينگر اينترنشنال آينس» به شركتي فروخته شده است كه مالكيت آن با برادران باركلي كاتوليك است كه بيشتر به خاطر بانكداري با همين نام شناخته شدهاند. «تلگراف گروپ»، «ديلي تلگراف»، «ساندي تلگراف»، «ويكلي تلگراف» و مجله «اسپكتيكتور» را منتشر ميكند و همچنين «ساتوردي تلگراف» كه از نظر داراييهاي رسانهاي ارزش كمتري دارد. اگرچه مالكان مستقيم اين روزنامهها يهودي نيستند، اما عرصه سردبيري آنها همچون ديگر اشكال رسانه اي بريتانيا است، يعني طرفداري سرسختانه از يهوديان.

هالينگر اينترنشنال
مالكيت اين روزنامه به كنراد بلك غير يهودي تعلق دارد كه با باربارا آميل يهودي ازدواج كرده است. بلك در سال 1993 در «جروزالم پست» از فلسطينيان با عنوان «مشمئزكننده و بدوي » ياد كرده بود و خانم بلك در شماره هفتم نوامبر 2000 روزنامه تلگراف خود، آنها را با حيوانات هم رديف دانسته است.
كنراد بلك مي گويد كه «سردبيران مي توانند زماني با ما مخالفت كنند كه ديگر كارمند ما نيستند. با پول، جفتكاندازي متوقف مي شود. من مسئول پرداخت حقوقها هستم، بنابراين نهايتاً من هستم كه تصميم مي گيرم روزنامه چه بنويسد و چگونه اداره شود».

آسوشيتد نيوزپيپرز
گل سرسبد تيراژ روزانه روزنامههاي «آسوشيتد نيوزپيپرز»، «ديلي ميل» است كه متوسط تيراژ روزانه اي برابر با دو ميليون و چهارصد وهفتاد و هفت هزار و چهارصد و شانزده نسخه دارد. مدير عامل ديلي ميل، گاي زيتر يهودي است.
منبع: www.newsfromthewest