// نشریه / گنجينه 85

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

مهر و آبان 1389
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. ماه محرم ، ماه خون
2. ماه ذي الحجه، ماه نزول رحمت الهي
3.ماه رمضان، ماه ميهماني خدا.


شناسنامه

 با آثاري از:
خواجه عبدالله انصاري، يحيي باخزري، ابوالحقائق جويني، کمال‌الدين خوارزمي، ملاهادي سبزواري، شهاب‌الدين سهروردي، محمد بن جرير طبري، عزالدين کاشاني، علاءالدوله سمناني،
عنصر المعالي کيکاووس بن اسکندر، سديد‌الدين محمد عوفي، کاشفي سبزواري، عبدالرزاق گيلاني، محمدباقر مجلسي، مستملي بخاري، ابوحامد محمد غزالي، عين القضات همداني، ملا احمد نراقي،
مير سيد علي همداني، ‌سنايي غزنوي.
 تهيه و تنظيم: احمد شاکرنژاد
 زير نظر: داود رجبي‌نيا
 با تشکر از: سيد محمود طاهري
 صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا
 قيمت: 22000 ريالدفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 تلفن: 2919670ـ 0251 نمابر: 2915510
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين ـ
تلفن: 22014738ـ021 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ـ انتهاي باغ ملي ـ ساختمان صبا ـ طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ0511 نمابر: 2215106
www. irc.ir Email: info@ irc.ir