سخن سردبير در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن سردبير

شكي نيست كه گسترش معارف و آموزه‌هاي والاي اسلامي، يكي از اهداف اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران است. عفاف و حجاب نيز از عناصر مهم فرهنگ اسلامي به شمار مي‌آيد كه ترويج آن، پيش‌زمينه‌ها و زيرساخت‌هاي متعددي مي‌طلبد. در اين دوران كه مي‌توان آن را عصر رسانه و ارتباطات ناميد، با ظهور رسانه‌هاي مدرن، زمينه بهره‌گيري از اين ابزار در ترويج آموزه‌هاي دين، از جمله عفاف و حجاب، فراهم شده است. از اين رو، نبايد از نقش عمده رسانه‌ها در فرآيند تقويت فرهنگ عفاف و حجاب غافل شد و لازم است به ارتباط اين موضوع با رسانه‌ها كه يكي از ابزارهاي مهم و مؤثر در ايجاد و اصلاح اين بحث هستند، توجه شود.
رسانه ملي به عنوان قوي‌ترين بازوي فرهنگي جمهوري اسلامي، نقش برجسته و از جهاتي بي‌مانند در فرآيند ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و تثبيت آن بر عهده دارد. ميزان بالاي جمعيت جوان كشور و نياز قهري جوانان به هويت‌يابي مذهبي و تقويت نگرش مثبت اين قشر به مقوله عفاف و حجاب، ضرورت ديگري است كه رسانه ملي همچون ديگر سازمان‌هاي فرهنگي كشور، بايد به سهم خود در تأمين آن، عالمانه و هنرمندانه مشاركت كند.
با توجه به اهميت و حساسيت بالاي اين موضوع، بازنگري مجدد و واكاوي در سياست‌ها و عملكرد رسانه ملي در زمينه عفاف و حجاب، از جمله مسائل مهمي است كه هم‌انديشي متخصصان و كارشناسان متعهد و دل‌سوز حوزوي و رسانه‌اي را مي‌طلبد و در بهبود وضعيت فعلي مؤثر خواهد بود.
رعايت حدود شرعي حجاب و نبود تماس فيزيكي بين عوامل زن و مرد حاضر در برنامه‌هاي رسانه ملي، از نقاط قوت اين رسانه است؛ به گونه‌اي كه مي‌توان ادعا كرد رسانه ما در اين زمينه، در ميان رسانه‌هاي موجود و فعال در دنيا بي‌نظير است. با اين حال، روشن است كه اكتفا كردن به حداقل‌هاي شرعي در اين زمينه، نه تنها مطلوب نيست كه گاه ممكن است باعث آفاتي از جمله عادي‌سازي و عرفي‌ كردن روابط زن و مرد در خارج از محدوده حداقل شرعي شود و پي‌آمدهاي منفي داشته باشد كه در اين گفتار، فرصت پرداختن به آن نيست.
به همين دليل، افزون بر شماره سوم فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه، شماره چهارم اين فصلنامه نيز به موضوع عفاف و حجاب اختصاص داده شد. با توجه به اينكه اساس كار در فرهنگ‌سازي مقوله عفاف و حجاب، آموزه‌هاي قرآن مجيد است، ابتدا در يك مقاله، راهكارهاي قرآني اين مسئله بررسي، و با عملكرد رسانه ملي در اين زمينه مقايسه مي‌شود. در مقاله بعدي، يكي از سريال‌هاي پرمخاطب كه پيش از اين از شبكه سه سيما پخش شد، به روش تحليل محتوا بررسي، و پيام‌هاي غيرمستقيم اين سريال در زمينه روابط خانوادگي و عفاف و حجاب و آسيب‌هاي موجود در آن ارزيابي خواهد شد. همچنين در مصاحبه‌اي با سركار خانم پروين سليحي، مشاور محترم امور زنان در رياست سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دغدغه‌هاي مخاطبان متدين جامعه درباره نحوه نمايش عفاف و حجاب در برنامه‌هاي رسانه ملي ـ به ويژه سيما ـ مطرح گرديده است. همچنين در مصاحبه‌اي با سركار خانم طيبه رباني كه سال‌ها در خارج از كشور حجاب و عفاف را به صورت چهره به چهره بين جوانان تبليغ كرده است، مزاياي اين نوع تبليغ در مقايسه با تبليغ در رسانه‌ها، بررسي شد.
افزون بر اين، با توجه به ضرورت نگاه اثباتي در ترويج عفاف و حجاب، مقوله عفاف و حجاب از اشعار سه شاعر برجسته فارسي‌زبان، استخراج و موضوع‌هايي به برنامه‌سازان در اين زمينه عرضه شده است.
در پايان نيز براي بهره‌مندي بيشتر مخاطبان فرهيخته فصلنامه، منابع مورد استفاده در زمينه عفاف، حجاب و رسانه در يك كتاب‌شناسي، معرفي مي‌شود.
اميد است با نظرها و پيشنهادهاي ارزنده خود، ما را هر چه بيشتر در به ثمر رساندن اهداف فصلنامه، ياري رسانيد.