// نشریه / سياحت غرب 103

آيا جنبش تسخير وال استريت مي‌تواند ما را از افسردگي بيرون بياورد؟1 در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

آيا جنبش تسخير وال استريت مي‌تواند ما را از افسردگي بيرون بياورد؟1

بروس اي. لوين2
مترجم: محمود سبزواري

چكيده
مسائل سياسي و اجتماعي مختلف از جمله جنگ‌هاي بي‌پايان امريكا در خاورميانه و ديگر نقاط جهان و نيز بحران اقتصادي سال‌هاي اخير سبب رشد سرسام‌آور مصرف داروهاي ضد افسردگي در بين جمعيت فعال امريكايي شده است. كارشناسان، طمع شركت‌هاي بزرگ داروسازي و بي‌توجهي روان‌كاوان و پزشكان به رفتار حرفه‌اي را دليل اين پديده بر مي‌شمارند، اما نويسنده اين مقاله آن را از نظرگاه متفاوتي بررسي مي‌كند. شور و هيجان بي‌سابقه‌اي كه با ظهور جنبش تسخير وال استريت، بخش زيادي از جامعه امريكا را فرا گرفته، سبب شده است نويسنده مقاله، توضيحي سياسي براي افزايش ميزان نااميدي و سرخوردگي در بين امريكاييان بيابد. به اعتقاد وي، نبود مشاركت سياسي فعالانه و نبود دورنماهاي اميدبخش، يكي از دلايل اصلي مردم براي مصرف اين داروهاست. بنابراين، حضور در فرآيندهاي سياسي زنده و پويا مي‌تواند درماني براي سرخوردگي امريكاييان باشد.
«مركز كنترل و پيش‌گيري بيماري‌ها» در امريكا به تازگي گزارش كرده است كه در طول دو دهه گذشته، مصرف داروهاي ضد افسردگي در ايالات متحده، نزديك به 400 درصد رشد داشته و در نتيجه، اين داروها به پرمصرف‌ترين گروه داروها در بين امريكاييان 18 تا 44 سال تبديل شده است. 11 درصد از امريكاييان 12 سال به بالا، بين سال‌هاي 2005 تا 2008 (آخرين دوره مورد مطالعه در اين گزارش) داروهاي ضد افسردگي مصرف كرده و در همين مدت، 23 درصد زنان 40 تا 59 ساله نيز از اين داروها استفاده كرده‌اند.
علت رشد مصرف اين داروها در امريكا چيست؟ آيا نشانه‌هايي از رفتارهايي كه «افسردگي» ناميده مي‌شود ـ نوميدي، درماندگي و از دست دادن روحيه ـ هميشه نشان‌دهنده يك وضعيت پزشكي هستند؟ يا زمان آن رسيده است كه حجم زيادي از نااميدي مردم خود را از منظر سياسي بنگريم و به علاج ضد افسردگي قديمي يعني مشاركت در فعاليت‌هاي سياسي روي آوريم؟