سخن سردبير در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن سردبير

بسياري از دانشمندان، با توجه به پيشرفت سريع فن‌آوري‌هاي رسانه‌اي و به دليل نقش برجسته وسايل ارتباطي در انتقال و مبادله انديشه‌هاي انساني، عصر كنوني را «عصر ارتباطات» ناميده‌اند.
امروزه پيام و نوع رسانه‌ها، با ويژگي‌هاي خود، بر افراد و در نهايت، بر جامعه اثر مي‌گذارند. پي‌آمدهاي اين اثر از نظر سياسي، اقتصادي، رواني، اخلاقي و اجتماعي به گونه‌اي است كه رسانه‌ها در پيدايش عادات تازه، تكون فرهنگ جهاني، تغيير در رفتار و خلق و خوي انسان‌ها، دهكده جهاني و همسايه شدن با ملت‌هاي ديگر، سهم بزرگي به عهده دارند.
اهميت توجه به اثرگذاري رسانه‌ها در ايران، از نظر دشمني و توطئه كشورهاي غربي كه بيشتر رسانه‌هاي جهان در اختيار آنهاست و نيز نااميدي آنها از جنگ‌هاي نظامي و متوسل شدن به جنگ نرم رسانه‌اي عليه فرهنگ و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي جمهوري اسلامي ايران، دو چندان مي‌شود و لزوم هوشياري متوليان امور فرهنگي و رويارويي جدي و فعال نهادهاي فرهنگي را مي‌طلبد. اهميت اين مسئله به اندازه‌اي است كه رهبر معظم انقلاب، در سال گذشته، شورايي متشكل از رؤساي قواي مقننه و قضاييه، رئيس صدا و سيما، وزراي فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات، فرماندهان سپاه و ناجا را به رياست رئيس جمهوري كشور به عنوان شوراي عالي فضاي مجازي تشكيل دادند.
رهبر انقلاب اسلامي، آثار چشمگير شبكه‌هاي جهاني اينترنت در زندگي فردي و اجتماعي، لزوم برنامه‌ريزي و هماهنگي براي صيانت از آسيب‌هاي ناشي از آن و بهره‌گيري حداكثري از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفيد به مردم را از دلايل اصلي ضرورت تشكيل اين شورا برشمردند.
از ويژگي‌هاي مهم نسل‌هاي نوين فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و فضاي مجازي مانند شبكه اجتماعي فيس‌بوك يا شبكه‌هاي ماهواره‌اي، ارتباط دوسويه و تعامل با مخاطب و خروج از حالت انتقال يك‌سويه و خطي پيام به مخاطب است. همين امر جذابيت اين شبكه‌ها و ميزان عضويت و استفاده از آنها را به ويژه در ميان جوانان دو چندان كرده است و در صورت ناآگاهي كاربران از شيوه صحيح برخورد و استفاده از اين شبكه‌ها، به همين ميزان نيز آثار منفي متوجه مخاطبان خواهد شد.
با توجه به موارد ياد شده، فصل‌نامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه، شماره تابستان خود را به موضوع «جوان، شبكه‌هاي اجتماعي و ماهواره‌اي» اختصاص داده است. ازاين‌رو، به مناسبت نام‌گذاري امسال به سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» از سوي رهبر معظم انقلاب، در اولين مقاله، وظايف و بايسته‌هاي جوانان در تحقق شعار سال، از ميان رهنمود‌هاي ايشان استخراج شده است. در مقاله‌اي ديگر، با توجه به اهميت شبكه اجتماعي فيس بوك و درصد بالاي استفاده كاربران جوان ايراني از اين شبكه، در گفت‌وگو با آقاي دكتر ابهري، جنبه‌هاي گوناگون اين موضوع بررسي مي‌شود. در پي آن، مقاله سوم درباره چگونگي اثرگذاري شبكه ماهواره‌اي من و تو در تغيير سبك زندگي جوان ايراني است. در ادامه توسعه كمّي و كيفي برنامه‌هاي رسانه ملي، به عنوان راهكارهاي رويارويي با شبكه‌هاي ماهواره‌اي، نقد و ارزيابي شده و لزوم يادگيري سواد رسانه‌اي به عنوان نوعي مهارت در برخورد با رسانه‌هاي نوين، موضوع مقاله بعدي است.
تحليل انتقادي آثار شبكه‌هاي اجتماعي در زندگي فردي و اجتماعي، معرفي توصيفي مجموعه مقالات قاب جادو از مجموعه هفت جلدي غرب از رؤيا تا واقعيت و نيز مرجع‌شناسي شبكه‌هاي اجتماعي، بخش‌هاي پاياني اين فصل‌نامه را تشكيل‌ مي‌دهد.