وظايف و بايسته‌هاي جوانان در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از ديدگاه رهبر معظم انقلاب (با تأكيد بر نقش رسانه ملي) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

وظايف و بايسته‌هاي جوانان در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از ديدگاه رهبر معظم انقلاب (با تأكيد بر نقش رسانه ملي)

فريده پيشوايي٭
چكيده
موضوع اين مقاله، نقش جوان در تحقق شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني با محوريت سخنان رهبر معظم انقلاب است. در سال 1391 كه رهبر معظم انقلاب اسلامي آن را سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» ناميدند، جوانان كه طبقه فعال، پرنشاط و مولد جامعه به شمار مي‌آيند، در رونق بخشيدن به اقتصاد كشور نقش اثرگذاري دارند. از سوي ديگر، رسانه ملي كه نهادي فرهنگ‌ساز است، با توجه به كاركرد ارشادي و ترويجي خود و نيز توان‌مندي‌هاي بالقوه‌اش مي‌تواند روحيه، اخلاق و فرهنگ عمومي جوانان را در جهت تحقق شعار سال، هدايت و آسيب‌زدايي كند.
آنچه در اين مقاله آمده، استخراج الزامات و بايسته‌هاي جوانان از رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب در جمع جوانان در جنبه‌هاي فردي، اجتماعي ـ سياسي و علمي است كه مي‌تواند در جهت‌گيري برنامه‌سازي براي مخاطبان جوان در رسانه ملي، در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به كار گرفته شود.
ايمان و تقوا، اعتماد به نفس ملي و خودباوري، حاكميت گفتمان علمي و پژوهش محوري، حفظ نظام، بصيرت، عدالت‌طلبي و داشتن روحيه استقلال‌خواهي، جزو مهم‌ترين مؤلفه‌هاي كليدي پيش روي جوانان و نهادهاي فرهنگ‌ساز به ويژه رسانه ملي، در سال توليد ملي است.

كليد‌واژگان
جوان، توليد ملي، وظايف و الزامات، رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب.


/// مناسبت ها

مناسبت های مرتبط با این بخش در زیر لیست شده‌اند و امکان دسترسی به دیگر نشریات از طریق مناسبت فعال موجود می‌باشد