بررسي نقش «رسانه ملي» در توسعه فرهنگ اصلاح الگوي مصرف در ميان جوانان در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

بررسي نقش «رسانه ملي» در توسعه فرهنگ اصلاح الگوي مصرف در ميان جوانان

مهدي رشكياني٭
چكيده
اصلاح الگوي مصرف، در هر جامعه، معقول و منطقي به افكار، عقايد، آداب و رسوم و ارزش‌هاي پذيرفته شده در جامعه و به طور خلاصه، فرهنگ عمومي مردم مبتني است.
دانشمندان علم ارتباطات بر نقش رسانه‌ها در توسعه فرهنگ الگوي مصرف و ارائه راهكارهاي پيشنهادي براي اصلاح وضعيت كنوني مصرف جامعه تأكيد دارند. در جامعه ما به دليل مشروعيت ملي و عرفي رسانه ملي، تأثير آن را با هيچ رسانه ديگري نمي‌توان مقايسه كرد. به همين جهت، رسانه ملي مي‌تواند با بهره‌گيري از شرايط و مختصات هر منطقه و شناخت ظرفيت‌هاي پيدا و نهان، سرمنشأ تحولات چشم‌گيري به ويژه در فرآيند توسعه فرهنگ الگوي مصرف در مناطق مختلف كشور باشد.
به همين منظور، مقاله حاضر مي‌كوشد نقش رسانه را (با تأكيد بر رسانه ملي) در توسعه فرهنگ اصلاح الگوي مصرف جامعه بررسي كند. اين مسئله با تغيير گرايش‌ها، فرهنگ‌سازي، اطلاع‌رساني، نظارت و الگودهي صحيح به مخاطبان ممكن مي‌شود.
كليدواژگان
اصلاح الگوي مصرف، رسانه، جامعه، فرهنگ، رسانه ملي.


/// مناسبت ها

مناسبت های مرتبط با این بخش در زیر لیست شده‌اند و امکان دسترسی به دیگر نشریات از طریق مناسبت فعال موجود می‌باشد