نقش رسانه در ارتقاي توليد ملي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

نقش رسانه در ارتقاي توليد ملي

سيده صديقه حسيني٭

چكيده
رسانه، يكي از ابزارهاي انتقال ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي است و پيام مقام معظم رهبري مبني بر حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، نشان دهنده اهميت اين موضوع است. محدوديت‌هاي اعمال شده برضد ايران در حوزه‌هاي اقتصادي، فن‌آوري و صنعتي نيز اهميت اين موضوع را مي‌رساند. در چنين شرايطي، لازم است رسانه‌ها زمينه‌هاي لازم را براي تنظيم فرهنگ توليد در فرهنگ جهاد اقتصادي فراهم آورند.
به اين ترتيب، رسانه صدا و سيما با توجه به كار ويژه‌هاي خود، نقش مهم و حياتي در افزايش حمايت مردم و گروه‌ها از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني دارد. اين پژوهش، در صدد بررسي نقش رسانه در ارتقاي توليد ملي است.
واژگان كليدي: رسانه، توليد ملي، فرهنگ، هنجارسازي، توسعه اقتصادي.


/// مناسبت ها

مناسبت های مرتبط با این بخش در زیر لیست شده‌اند و امکان دسترسی به دیگر نشریات از طریق مناسبت فعال موجود می‌باشد