در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره ميخوانيم:
جوان و سبك زندگي از ديدگاه قران،جوان و سبك زندگي اسلامي؛در گفتگو با دكتر محمد كاوياني و دكتر محمد سليمي،بايسته هاي گفتاري سبك زندگي اسلامي در رسانه ملي براي مخاطب جوان،سبك زندگي و اوقات فراغت در جامعه مدرن،ترسيم راهبردي اسلامي،در رويارويي با تأثير رسانه هاي معاصر بر سبك زندگي خانواده و جوانان و ...


شناسنامه

دوره جديد، شماره هشتم (پياپي 135)، کد: 1907 ، زمستان 1391
ويژه: جوان و سبک زندگي(1)
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: مريم رضايي
سردبير: فريده پيشوايي
ويراستار: رقيه چاووشي
حروف‌نگار: مرضيه معارف‏وند
صفحه‌آرا: سميه مرادي
طراح جلد: مسعود نجابتي
بها: 65000 ريال
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 2915510ـ0251 نمابر: 2915510
تلفن تحريريه مجله: 2928730 ـ 0251
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
www. irc. ir ـ info@irc. ir
پست‌الکترونيکي فصل‌نامه: javan@irc. ir