در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

پرداختن به مسأله ادبيات نمايشي ديني همواره يكي از
دغدغه‏ هاي رسانه تلويزيون، سينما و تأتر بوده است و به
عنوان متون زيربنايي يكي از پايه‏ هاي اساسي هنر صدا و تصوير محسوب مي‏شود. اين موضوع چه در عرصه سياست‏گذاري رسانه اي و فرهنگي و چه در عرصه توليد ادبيات نمايشي يكي از محوري‏ترين و حساسيت برانگيزترين فعاليت‏ها، پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون قلمداد شده و به جهت اهميت فرهنگي همواره مورد توجه فعالان و سياست‏گذاران بوده است. لذا پرداختن به اين موضوع در راستاي توليد انديشه ديني يكي از اصولي‏ترين محورهاي نظام اسلامي است كه تا رسيدن به نقطۀ مطلوب گام‏هاي بسيار و بلندي را طلب مي‏كند.
در اين راستا، پنجمين شماره فصلنامه تخصصي «تصويرنامه» به همت مديريت پژوهش و نگارش فيلم نامه مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما منتشر شد.
عناوين مقاله ها و گفتگو هاي اين شماره عبارتند از:
-تطبيق شخصيت‌پردازي حضرت مريم(سلام الله عليها) در قرآ و مجموعه نمايشي مريم مقدس
-سير سينماو مسيحيان آمريكاي شمالي مروري تاريخي بر تكامل سينماي مسيحي
-جستجوي حقيقت در جهان مجاز نگاهي به كتاب مطالعات ديني فيلم
-ترش ، شيرين ، شور ، تلخ مروري بر تاريخچۀ سريال‌هاي مناسبتي ماه مبارك رمضان


شناسنامه

فصلنامه‌تخصصي ادبيات نمايشي
سال دوم، شماره پنجم، کد: 1952، 1392
صاحب امتياز: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: دكتر علي‌اصغر غلامرضايي
سردبير: دکتر احمد پهلوانيان
جانشين سردبير: ابوالقاسم اسدي‌زاده
مدير داخلي: علي فرقاني
ويراستار: نادر دوردست
حروف‌نگاران: مرضيه محمدي
صفحه‌آرا: سميه مرادي – علي اصغر سعادتي
کنترل پروژه: اعظم خوش‌گفتار
ليتوگرافي و چاپ: زلال كوثر
بها: 45000 ريال
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 32915511 ـ 025، نمابر: 32915510
تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين،
تلفن: 22014738، نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني، جنب باغ ملي،
ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Ir www. irc. Ir Email: info@ irc