در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد.
-قفس سايبري، فرجام منطقي فيس‌بوك
-تلاش طاقت‌فرساي! بريتانيا درمبارزه باهرزه‌نگاري
-كودك‌آزاري شركتي:شيوع ناپيداي جهاني
-اميد به زوال امپراتوري امريكا؟!
-سلاح‌هاي شيميايي امريكا: نفاق، دسيسه و تاريخي فراموش شده
-آيا دنيامداري بي‌طرف است؟
-هكرها، معدن‌يابان ِ اطلاعات شما براي برادر بزرگه


شناسنامه

سال يازدهم / شماره 126 و 127 / کد 2002 / بهمن و اسفند 1392
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
گروه آينده‏پژوهي و رسانه‏هاي نوين
مدير مسئول: مجيد خبازي
سردبير: محمدحسين رحمانيان
مشاور علمي: حسن رضايي
همکاران اين شماره: رقيه اميدي، محمود بدرلو، رحمت¬الله جبارنيا، حسنعلي چرپانلو، رضا حسن¬زاده (دبير تحريريه)، جواد طاهري، سيد محمدعلي طاهرزاده، سيدمصطفي کازروني، صغري ممبيني، کبري ممبيني، هادي ميراني¬مقدم، حسين واحد.
صفحه‌آرا: فاطمه جهانگير
بها: 58000 ريال
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 32919670 ـ 025،نمابر: 32915510،صندوق پستي: 3133ـ37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997
خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir
در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.