در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر:
-اقتراح: گفتمان‌سازي در زمينه افزايش جمعيت با حضور (دكتر سيدحسين شرف‌الدين و دكتر محمدحسين پورياني)
-تغيير نگرش و رفتار مردم در زمينه فرزندآوري ؛ گفت و گو با( حجت الاسلام دكتر مسعود آذربايجاني)
-رويكردي جامعه‌شناختي به سبك زندگي اسلامي در تلويزيون (با تأكيد بر نقش پدر در سريال «يه تيكه زمين»)
-شبكه اجتماعي فيس‌بوك و روابط خانوادگي كاربران جوان ايراني
و ...


شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي
سال دوم و سوم ـ شماره هشتم و نهم ـ کد: 2013 ـ پاييز و زمستان 1392
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما
مدير مسئول: حسين گودرزي
سردبير: احمد طوبايي
مدير اجرايي: حميد رحماني