در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر :
-نقد مجموعه تلويزيوني ولايت عشق از منظر بازنمايي سبك زندگي رضوي
-سبك زندگي و الگوي مفهومي بايسته‌هاي سرگرمي در رسانه ملي، با تأكيد بر آموزه‌هاي امام رضا عليه السلام
-نقش تربيتي رسانه ملي در شكل‌گيري سبك زندگي اسلامي؛ با فرازهايي از سخنان امام رضا عليه السلام: سبك زندگي رضوي
-بهداشت فردي در سبك زندگي رضوي؛ مروري بر كتاب رساله الذهبيه
-برداشت‌هايي از سبك زندگي امام رضا عليه السلام در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السلام


شناسنامه

سال دوم، شماره‌ چهارم، (پياپي 4)، پاييز و زمستان 1392
کد: 2022
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
مديرمسئول: حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر علي نهاوندي
سردبير: محمود زنده‌دل
مدير اجرايي: مسلم علي‌مهدي
مشاور علمي: حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمد عيسي‌نژاد
ارتباطات و هماهنگي: مجتبي فاني
ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
ويراستار: ابوذر هدايتي
صفحه‌آرا: محمد صادقی
بها: 45000 ريال
دفتر مرکزي: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، ص. پ. 3133 ـ 37185
سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025
تلفن تحريريه مجله: 32215106 ـ 051
دفتر ارتباطات: تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم،
تلفن: 32215106 ـ 051، نمابر: 32215108 ـ 051
www. irc. ir ـ Email: m. razavi@irc. ir