در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

پرداختن به مسأله ادبيات نمايشي ديني همواره يكي از
دغدغه‏ هاي رسانه تلويزيون، سينما و تأتر بوده است و به
عنوان متون زيربنايي يكي از پايه‏ هاي اساسي هنر صدا و تصوير محسوب مي‏شود. اين موضوع چه در عرصه سياست‏گذاري رسانه اي و فرهنگي و چه در عرصه توليد ادبيات نمايشي يكي از محوري‏ترين و حساسيت برانگيزترين فعاليت‏ها، پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون قلمداد شده و به جهت اهميت فرهنگي همواره مورد توجه فعالان و سياست‏گذاران بوده است. لذا پرداختن به اين موضوع در راستاي توليد انديشه ديني يكي از اصولي‏ترين محورهاي نظام اسلامي است كه تا رسيدن به نقطۀ مطلوب گام‏هاي بسيار و بلندي را طلب مي‏كند.
در اين راستا، پنجمين شماره فصلنامه تخصصي «تصويرنامه» به همت مديريت پژوهش و نگارش فيلم نامه مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما منتشر شد.
عناوين مقاله ها و گفتگو هاي اين شماره عبارتند از:
-در طلب تئوري براي سينماي ديني
-مروري بر سي سال سينماي ديني بخش سوم: دهه هشتاد و نود
-بررسي اَشكال اجرايي تعزيه و ظرفيت هاي آن در نگارش فيلم نامه
-اكسپرسيونيسم و شهود عرفاني
-ظرفيت هاي نمايشي قضاوت هاي حضرت علي(ع) با تأكيد بر نمايش‌هاي راديويي


شناسنامه

فصلنامه‌تخصصي ادبيات نمايشي
سال سوم، شماره هفتم، کد: 1986، بهار 1393
صاحب امتياز: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: دكتر علي‌اصغر غلامرضايي
سردبير: ابوالقاسم اسدي‌زاده
جانشين سردبير: علي فرقاني
مدير هنري: هادي معزي
ويراستار: صادق زيني وند
ليتوگرافي و چاپ: زلال كوثر
بها: 65000 ريال
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2915511 ـ 0251، نمابر: 2915510
تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين،
تلفن: 22014738، نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي،
ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
.ir www. irc.ir Email: info@ irc