ارتباطات و رسانه فرهنگ و اجتماع در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ارتباطات و رسانه فرهنگ و اجتماع

,

( ماهنامه سياحت غرب
( سال دوازدهم / شماره 134 و 135 / كد 2027 / مهر و آبان 1393
( صاحب امتياز: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
( گروه آينده‏پژوهي و رسانه‏هاي نوين
( مدير مسئول: مجيد خبازي
( سردبير: محمدحسين رحمانيان
( مشاور علمي: عباس معلمي
( همكاران اين شماره: مرتضي باراني، حبيبه برغمدي، محمود بدرلو، وحيده پيشوايي، آرمينا حاساگيچ، رضا حسن‌زاده (دبير تحريريه)، مرضيه خادمي، ساره سپهري‌نژاد، جواد طاهري، بهروز فروتن، راضيه سادات ميرخندان، مريم نجيمي.

( ويراستار: محمدحسن باجلان
( صفحه‌آرا: محمد صادقي
( بها: 42000 ريال

مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذكر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 32915511 ـ 025 نمابر: 32915510 صندوق پستي: 3133ـ37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997
خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 32215108 ـ 051 نمابر: 32215106
Email:siahat@irc.ir ـ

در صورت تمايل به دريافت فايل الكترونيك، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.