چكيده: در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چكيده:

به تصوير كشيدن سيماي معصومان عليهم السلام و تالي تلو آنها در سريال‌ها و فيلم‌ها يكي از مسائل عميق و مستحدثه فقهي است كه همواره در توليد محصولات تصويري با چالش روبه‌رو بوده است. اين نوشتار تلاش كرده است، پس از بيان عظمت وجايگاه والاي اين افراد، از اين منظر اين مسئله را مورد كنكاش و مداقه قرار دهد و دلايل حرمت يا حليت آن را بررسي كند. به راستي تصويرگري چهره معصومان عليهم السلام و تالي تلو آنها يعني كساني كه از نظر گفتار و كردار معصوم بودند، در نگاه اول امري حرام و ممنوع محسوب‌ نمي‌شود، اما وجود برخي ملاك‌ها و عناوين محرمه كه در موضوع دخيل و به صورت طبيعي همراه با آن هستند، باعث شدح رمت اين مسئله بررسي وكنكاش شود.
واژگان كليدي
تصويرگري، رسانه، چهره‌هاي مقدس، معصومان عليهم السلام ، عصمت