// نشریه / سياحت غرب 5

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

آبان 1382
______________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. نگرشي بر خاستگاه و كاركرد نظام آموزش و پرورش آمريكا / گفت وگو با جان تيلور گاتو
2. قوه پنجم / ايگناسيو رامورنت
3. هنر غيرانساني / كارل زينسميستر
4. پاينده باد «اشكال فني»! / لوموند ديپلماتيك
5. مهاجران بي خانمان، معضلي جهاني / دانيل سوييفت
6. قربانيان خاموش / تحقيق: «موسسه تحقيقاتي رين»
7. تبليغات و كودكان / اكونوميست
8. امپرياليسم، مولود نظام سرمايه سالاري / گفتگو با هري مگداف
9. احياي استعمارگري در آفريقا / ميشل روبي داكس
10. بازي هاي رايانه اي، سلاح تبليغاتي / استفان پيلت
11. حيات و عصر دسترسي / جرمي ريفكين
12. تخريب جنگل ها؛ نمادي از فاجعه آفريني بشر امروز / استفان
13. زمين در تنگناي آسودگي


شناسنامه

ماهنامه سياحت غرب سال اول / شماره پنجم / آبان ماه 1382 صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما همكاران اين شماره: حسين داورى، رضا داورى، غلامرضا رفعت نژاد، طاهر زارعى، سيدمجتبى عزيزى، سبحان محقق، مهدى نصيرى و على نعمتى صفحه آرا: محمد توكلى حروف نگار: مهران توارات مقالات و مطالب مندرج، لزوما بيانگر ديدگاه هاى مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما نيست. اقتباس از اين نشريه با ذكر مأخذ بلامانع است. نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. تلفن: 2910602-2935803 تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه دوم تلفن: 2165443