// نشریه / سياحت غرب 8

زیر قیمت فروختن فرآورده هاى ممنوعه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

زیر قیمت فروختن فرآورده هاى ممنوعه

بعضى شرکت ها ـ آن ها که ریسک بیشترى مى کنند ـ در اقدامات غیراخلاقى، بسى فراتر مى روند. یکى از کارهاى معمول آن ها، صادر نمودن فرآورده ها و تولیدات ممنوعه یا محدود شده آن ها به کشورهاى فقیرترى است که قوانین و مقررات آسان ترى در آنجا پیش بینى شده است؛ کشورهایى که در آن ها پزشکان، اطلاعاتى (مثل کتابچه هاى دارونامه) ندارند، مگر آن چه توسط شرکت ها چاپ شده و به آن ها ارائه شده است. کشورهایى که شرکت هاى داروسازى آن ها، تیم هاى گروهى بزرگ و بسیار سخت کوشى متشکل از واسطه هایى براى بالا بردن قیمت فرآورده ها، تدارک دیده اند.
براساس اطلاعات گروه توسعه و سلامتى در آمستردام، 75 فرآورده دارویى (شامل بعضى آنتى بیوتیک ها) که در یک یا چند کشور اروپایى ممنوع اعلام شده و یا آن ها را از آن کشورها خارج کرده بودند، در سال 1991 به [کشورهاى] جهان سوم معرفى و توصیه شدند.
مردم کشورهاى جهان سوم در مقایسه با کشورهاى توسعه یافته، نسبت به ارتباط میان استفاده نادرست از آنتى بیوتیک ها و به تبع آن مقاومت هاى دارویى در بیمارى هاى میکروبى، آگاهى کمترى دارند. با این وجود، آموزش عمومى به تنهایى کارگشا نیست. ریشه این مشکل، به مؤسسات مؤثر و بانفوذى چون شرکت هاى دارویى بازمى گردد که به دنبال فروش و استفاده این داروها هستند. همچنین کلینیک ها و بیمارستان هایى که فراتر از حد استاندارد، اقدام به فروش این گونه داروها مى نمایند. چاره این مشکل، اعمال شیوه هاى سخت گیرانه ترى براى رسیدگى به معضل تجویزهاى افراطى، استفاده نابجا و بى حد و مرز از داروها است. مثلاً تهیه بر چسب هاى استاندارد، اولین قدمى بود که مجمع بین المللى شرکت هاى دارویى در این راستا از آن حمایت کرد:
1. خطرات استفاده نامطلوب، عوارض جانبى و انواع آن و تمامى هشدارها، مى بایست با رعایت استاندارد و بدون توجه به قوانین داخلى، روى تمام برچسب هاى دارویى کشورها چاپ شود.
2. همزمان، دولت و مؤسسات پزشکى مى بایست در راستاى تأمین وسایل و برنامه هاى آگاهى بخشى، ارزیابى و کنترل شیوع بیمارى هاى عفونى بیمارستانى قدم هایى بردارند. در همان حال، با فراهم نمودن زمینه هاى آموزش و مشاوره براى پرسنل پزشکى در خصوص استفاده مناسب و بى خطر از آنتى بیوتیک نیز اقدام نمایند.
3. از آنجا که مقاومت آنتى بیوتیک محدود به مرزهاى مشخصى نمى شود، آن ها (دولت و مؤسسات پزشکى) باید در زمینه تأمین سلامت و حفظ جان انسان ها، آموزش و تحقیقات پزشکى، با همتایان خود، نمایندگى ها و سازمان هاى غیردولتى (NGO) در داخل و خارج از کشورهایشان ارتباط و همکارى متقابل داشته باشند.
منبع: www.Twinside.org