ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ارزش‌هاي انقلاب اسلامي

مهديه عربي‌فر(
چكيده
انقلاب اسلامي ايران با رهبري امام خميني رحمه الله ، جلوه‌اي از تمدن اسلامي و مبتني بر ارزش‌هاي اصيل است. اين انقلاب با عشقي كه مردم به احياي ارزش‌هاي اسلامي داشتند، به پيروزي رسيد. به همين دليل «انقلابي ارزشي» شناخته مي‌شود و نشر و بسط ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در جامعه اهميت فراوان دارد. ازاين‌رو، بايد اين ارزش‌ها را كه حيات نظام جمهوري اسلامي نيز بسته به آن است، در سال‌هاي آتي به نسل‌هاي مختلف معرفي و براي آنها نهادينه شود؛ هر نهادي با توجه به ظرفيت‌ها و امكاناتش بايد تلاش كند. صدا و سيما يكي از نهادهايي است كه مي‌تواند در اين زمينه نقش داشته باشد. معرفي كردن فرهنگ اسلامي مبتني بر ارزش‌ها از رسالت‌هاي خطير سازمان صدا و سيما است.
مقاله حاضر درصدد است ضمن بيان ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و اهميت آنها، نقش رسانه را تبيين كرده، پيشنهادهايي براي انتقال ارزش‌هاي انقلاب اسلامي از طريق صدا و سيما به نسل جوان ارائه دهد.
واژگان كليدي: ارزش‌ها، ارزش‌هاي اسلامي، ارزش‌هاي انقلاب اسلامي، ارزش‌ها و صدا و سيما.