// نشریه / سياحت غرب 158

سخن سردبير در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن سردبير

مايلم، اكنون كه نشسته زير سايه سبز و معطر بهار چهل سالگي انقلاب و نظام شكوهمند اسلاميمان، اين دفتر را مي‌گشايم، آن را «به نام الله پاسدار حرمت خون شهيدان» متبرك ‌نمايم.
در اين شماره، به استقبال رويداد بزرگ چهلمين يادمان انقلاب اسلامي ايران، خواسته‌ايم با توجه به رويكرد اساسي نشريه سياحت غرب و استفاده از مقالات و آثاري كه در فضاي فكري غرب توليد شده‌اند، از بيرون از مرزهاي ميهن عزيزمان به نواي جان آفرين انقلاب اسلامي گوش بسپاريم.
از جالب ترين مباحثي كه در اين دفتر مي‌خوانيد، وضعيت كنوني و چشم‌انداز ملت و نظام در مقياس جهاني و از ديدگاه نويسندگان مطرح و مستقل خارج از مرزهاست. از نگاه آنان، ايران كشوري است با منطقي عميق، كه با فرهنگ غني و نجيبانه‌اش، در طول تاريخ بلند خود، هرگز تهديدي براي ديگران به‌شمار نرفته، متين، مصمم و استوار، با سرعت به سوي فردايي روشن در حركت است. آنها اعتراف مي‌كنند كه پيشرفت‌هاي ايران در زمينه‌ رفاه عمومي، علمي، حقوق اجتماعي، و غيره، چشم ناظران جهاني بي‌طرف را خيره نموده‌است. مقاومت جهاني و مقاومت اسلامي دربرابر سلطه، دو موضوعي هستند كه توجه نگاه كلان صاحب‌نظران را به خود جلب كرده است. مقاومتي كه با محوريت بيداري جهاني در مقابل نظام سرمايه‌داري جهاني شكل گرفته و هر روز چشم‌اندازي روشن‌تر مي‌يابد. در مقابل، استفاده از تروريسم، تحريم، تهديد، تبليغات و غير آن، خلاصه توصيف رفتار كشورهاي سلطه‌گر غربي بر ضد ايران به‌عنوان مهم‌ترين دشمن خود است كه در اين مقالات رمزگشايي و پيش‌بيني مي‌شود كه خود اين حركات خصمانه، به فروپاشي نظام سلطه منجر خواهد شد. نويسندگان، توجه مسؤولان ايران را به استفاده از قدرت نرم عظيم و متنوع كشور، تكيه بر اقتصاد مقاومتي و توجه به مسائل گسترده اقتصاد به مثابه جنگ حال حاضر و مردم را به انتخاب مسؤولان انقلابي جلب مي‌نمايند.
با سلام و درود به روان پاك شهيدان انقلاب اسلامي