سخن سردبير در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن سردبير

بي‌شك در ميان همه رسانه‌ها، راديو بهترين همراه براي مخاطبان است؛ زيرا رسانه‌اي گرم و صميمي ميان اقشار مختلف مردم به‌شمار مي‌رود كه در وضعيت بحراني و سخت مرجعي براي شنوندگان است؛ ازاين‌رو زماني‌كه حادثه‌اي رخ مي‌دهد و مخاطب با مشكلاتي مواجه مي‌شود، بهترين همراه رسانه‌اي، راديو است كه در تقويت روحيه آسيب‌ديدگان و پيشگيري از حوادث، نقش مهمي ايفا مي‌كند.
با توجه به نقش اثرگذار راديو، پژوهشگران اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي در صدد برآمدند در آستانه افتتاح راديو امداد، اثر پيش رو را تهيه و تدوين كنند تا بدين‌گونه به برنامه‌‎سازان محترم راديويو كمكيي كرده باشند.
اين اثر اولين دفتر فصلنامه اشارات در سال 1398 است كه در آن به همدلي مردم ايران در سيل اخير كشورمان مي‌پردازد. در طراحي اين ويژه‌نامه سعي شده است به برخي از ‏ دغدغه‏هاي مهم برنامه‏سازان محترم راديو امداد، توجه شود.
لازم است يادآوري كنيم اين اثر در پايگاه اطلاع‌رساني اداره‏كل پژوهش‏هاي اسلامي رسانه (
) بارگذاري شده است.