سخن سردبير در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن سردبير

برنامه‏هاي اسلام، براي رسيدن انسان به خوشبختي و سعادت جاودانه تدوين شده است؛ سعادتي كه گستره‏اي به پهناي دنيا و آخرت دارد. در اين ميان، روزه عبادتي است كه در ره‏پويي بشر به سوي كمال و تعالي نقش بسزايي دارد. با بررسي آيات روشن قرآن در مي‏يابيم كه روزه، براي رستگاري انسان و رهايي او از قيد تن و توجه او به افق‏هاي تعالي واجب گرديده است. انسانِ خو ‏گرفته با روزمرگي، در‏‏ ‏يك اردوي معنوي يك ماهه، رهايي از بند‏ تن و زنگارزدايي از دل را با هم تجربه مي‏كند، غلبه بر خواهش‏هاي دل را تمرين مي‏كند و لذت آسماني‌شدن را مي‏چشد.
در آيه ۱۸۳ سوره بقره، اميد به پرهيزكار‌‌‌شدن انسان در قفس تن را، راز وجوب روزه مي‏داند و مي‏فرمايد: «اي ايمان‌آورندگان! روزه بر شما واجب گرديد، آن‏سان كه بر پيش از شما هم واجب شده بود. باشد كه پرهيزكاري كنيد.» نكته روان و زيبايي كه در اين آيه به چشم مي‏خورد، لطافت بيان آن است. به دليل دشواري روزه، خداوند از طرفي با خطاب «يا ايها الذين امنوا» و از ديگر سو با توجه‌‌‌‌دادن به اين‏كه روزه اختصاص به شما ندارد، بلكه بر پيشينيان نيز لازم بوده است، مسلمانان را آماده انجام آن ساخته است. لذت خطاب «يا ايها الذين امنوا» سختي و مشقت عبادت را از بين مي‏برد. وقتي انسان با چنين خطابي از سوي معبود بي‏همتا روبرو مي‏گردد، سرشار از نيرو، خود را آماده اجراي حكم آن يگانه بي نياز مي‏كند.
تدارك ويژه برنامه هاي افطاري و سحرگاهي يكي از رسالت هاي مهم رسانه ملي در ماه مبارك رمضان است.
در همين راستا اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه، بر خود واجب مي داند با آماده سازي و تدوين محتوا به برنامه سازان ياري برساند.
در مجموعه حاضر سعي شده است به برخي از دغدغه هاي برنامه سازان محترم رسانه ملي توجه شود. اميد كه اين تلاش اندك مورد توجه واقع شود.
لازم است يادآوري كنيم اين اثر در پايگاه اطلاع‌رساني اداره‏كل پژوهش‏هاي اسلامي رسانه (www.irc.ir) بارگذاري شده است.