در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

آنچه پيش‌روي داريد شماره 18 و 19 دوره جديد (پياپي 113-114) از اين نشريه است كه در قالب پنج مقاله و ترجمه يك مقاله سامان يافته است:
مقاله اول از احسان آذركمند و با موضوع "ظرفيت‌سنجي شبكه‌هاي اجتماعي مبتني‌بر تلفن همراه براي تقويت هويت ديني جوانان و نوجوانان " مي باشد.
مقاله دوم از علي اماني تواني و محمدمهدي قرباني و با موضوع "تحليل گفتمان حاكم بر شبكه‌هاي ماهواره‌اي وهابي فارسي‌زبان" است.
مقاله سوم از امين انگارده ، فرهاد مسنكر و با موضوع "بررسي ميزان توجه به مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي و نحوه گفتمان‌سازي آن در برنامه تلويزيوني پايش" است.
در مقاله چهارم نيز خانم فريده پيشوايي به "بررسي انتقادي حضور زنان در مسابقه خنداننده‌شو (استندآپ) براساس آموزه‌هاي اسلامي" پرداخته
و در مقاله بعدي خانم راضيه زند بگله به ررسي "نحوه بازنمايي نمادهاي ديني در صفحه اينستاگرام شبكه‌هاي معاند همزمان با شيوع كرونا در ايران" پرداخته است.
آخرين مقاله نيز از ساندرا ال. بوردن و به مترجمي: ابوالفضل ايماني راغب است با عنوان" احتيال ارسطويي: پرداختن به مهم‌ترين مسائل اخلاق رسانه‌اي جهاني" .


شناسنامه

فصلنامه علمی ـ تخصصی دین و رسانه
سال هجدهم، دوره جدید، شماره هجدهم و نوزدهم (پیاپی 113و 114)، پاییز و زمستان 1399
صاحب‌امتیاز: اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه
مدیرمسئول و سردبیر: دکتر محمدحسین ظریفیان یگانه
جانشین مدیر مسئول: حجت‌الاسلام صادق لیراوی
هیات تحریریه: دکتر محسن اسماعیلی، دکتر محمد هادی همایون، دکتر ناصر باهنر، دکتر حسین رضی، دکتر سیدحسین شرف‌الدین، دکتر حسن خجسته، حجت‌الاسلام دکتر شمس‌الله مریجی، دکتر حسن بشیر، دکتر محمدحسین ظریفیان یگانه، حجت‌الاسلام دکتر احمدحسین شریفی، دکتر کمال اکبری، حجت‌الاسلام دکتر علی جعفری، حجت‌الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی، حجت‌الاسلام دکتر عبدالله جلالی و حجت‌الاسلام دکتر محمد فولادی وندا.
صفحه‌آرا: زهره نیک‌خلق احمدی
ویراستار: طیبه چراغی
چاپ: زلال کوثر
بها: 250000 ریال
نشانی: قم، بلوارامین، مجموعه صداوسیما، اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، تلفن: 32915510 ـ 025
تهران: جام‌جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرین، تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
مشهد: خیابان امام خمینی رحمه الله ، جنب باغ ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم، تلفن: 32215108 نمابر:32215106
سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پیام کوتاه: 30000255