در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اهداف فصلنامه
اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه باتوجه به اهميت جايگاه شناخت و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي تخصصي دين و فضاي مجازي، توليد ادبيات بومي و مطالعات تطبيقي و بين‌رشته‌اي ذيل حوزه مطالعاتي دين و رسانه، فصلنامه «مجازه؛ مطالعات دين و فضاي مجازي» را با اهداف زير، منتشر مي‌كند و صاحب‌نظران و پژوهشگران را به همكاري با آن فرا مي‌خواند:
بيان ديدگاه ها و آخرين نظرات صاحب نظران و انديشمندان حوزه دين و رسانه در موضوع فضاي مجازي؛
نظريه پردازي و توليد دانش پيرامون نسبت ميان دين و فضاي مجازي؛
تلاش براي رسيدن به مدلي مناسب براي ارائه مفاهيم ديني و معنوي در فضاي مجازي؛
انديشه شناسي انديشمندان مسلمان در حوزه دين و فضاي مجازي؛
نقد و بررسي آرا، نظريه‌ها و مكاتب فكري رايج در حوزه دين و فضاي مجازي؛
بررسي مسائل، چالش ها و آسيب هاي پيش روي دين ازسوي فضاي مجازي؛
آينده پژوهي در حوزه دين و فضاي مجازي.
علاقه‌مندان مي‌توانند يادداشت ها و مقالات علمي و پژوهشي خود را در محورهاي يادشده، به دفتر فصلنامه ارسال كنند.
آرا و نظرهاي نويسندگان، الزاماً بيانگر نظر نشريه نيست.
مسئوليت محتواي مقالات برعهده نويسندگان است.
چاپ مقاله در نشريه به تأييد داوران بستگي دارد.
مجله در رد يا پذيرش، ويرايش و تلخيص مقالات، آزاد است.
نقل مطالب نشريه با ذكر منبع، آزاد است.


شناسنامه

صاحب امتیاز: اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه
مدیر مسئول: حجت‌الاسلام صادق لیراوی
جانشین مدیر مسئول: محمدحسین کشکولی
سردبیر: دکتر احسان آذرکمند
صفحه‌آرا: زهره نیک خلق احمدی
طراح جلد و نامواره: امیر اکبرزاده
چاپ: زلال کوثر
شمارگان: 100
بها: 150000ریال
دفتر مركزی:
قم، بلوارامین، مجموعه صداوسیما،
اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه
نمابر: 32915510 ـ 025
دفتر تهران: تهران، جام‌جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرین
تلفن: 22014738
نمابر: 22164997
دفتر خراسان:
مشهد، خیابان امام خمینی(ره)، جنب باغ‌ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 32215108 ـ 051 نمابر: 32215106
سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025
سامانه پیام کوتاه: 30000255
دفتر نشریه: 32915546-025
www.irc.ir info@irc.ir
sapp.ir/irc.ir irc_ir@