سخن سردبير در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن سردبير

انتخابات به عنوان يكي از اركان مهم و اساسي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، نشان‌دهنده تعامل نظام و مردم و همواره كانون توجه بوده است.
بدون ترديد، انتخابات در نظام مقدس اسلامي از مهمترين مظاهر مردم‌سالاري ديني است؛ چنان‌كه مقام معظم رهبري دراين‌باره مي‌فرمايند: «مبناي مردم‏سالاري ديني با مبناي دموكراسي غربي متفاوت است. مردم‏سالاري ديني ـ كه مبناي انتخابات ماست و برخاسته‏ از حق و تكليف الهي انسان است ـ صرفاً يك قرارداد نيست. همه‏ انسان‏ها، حق انتخاب و حق تعيين سرنوشت دارند؛ اين است كه انتخابات را در كشور و نظام جمهوري اسلامي معنا مي‏كند. اين بسيار پيشرفته‏تر و معنادارتر و ريشه‏دارتر از چيزي است كه امروز در ليبرال دموكراسي غربي وجود دارد؛ اين از افتخارات ماست؛ اين را بايد حفظ كرد». (بيانات در مراسم شانزدهمين سالگرد رحلت امام خميني، 14/3/1384، https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3295)
پر واضح است نقش رسانه ملي در برگزاري يك انتخابات شكوهمند، بسيار تعيين‌كننده است.
با توجه به اهميت اين موضوع، در آستانه برگزاري انتخابات و با توجه به حساسيت ويژه آن و نياز برنامه‏سازان به دستمايه‏هاي برنامه‏اي، نوشتار حاضر براي تأمينِ بخشي از محتواي برنامه‌ها در اين موضوع تهيه و توليد شده است.
مجموعه حاضر در دو فصل تهيه و تدوين شده است:
فصل اول: گفتار مجري
انتخابات در آموزه‌هاي ديني
انتخاب اصلح در آيينه كلام رهبران انقلاب اسلامي
انتخابات؛ عرصه شكوه حضور
فصل دوم: ادبيات انتخابات
زيرنوشت
معرفي كتاب و مقاله
سؤالات
محتوا و متن اين مجموعه در پايگاه اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه (www.irc.ir) دست‌يافتني است.

اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه