انتخابات از دريچه آموزههاي ديني در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

انتخابات از دريچه آموزههاي ديني

اشاره
امت اسلامي در انتخابات وظيفه حساسي دارند؛ بنابراين بايد فردي كه مي‌خواهند انتخاب كنند، فقط براي رضاي خدا و مصلحت امت اسلامي باشد و در انتخاب آن‌ها هيچ‌گونه انگيزه‌اي نداشته باشند «غير از انتخاب اصلح كه تنها راه حاكميت صالحان است».
بر همين اساس مردم بايد افرادي كه مي‌خواهند انتخاب كنند، كاملاً بشناسند و آن‌ها را در ديانت و صداقت امتحان كنند و از ميزان كارايي‌شان براي كاري كه انتخاب مي‌كنند، آگاه باشند.
انگيزه فرد مسلمان در انتخاب كانديداهاي موردنظر، بايد مصلحت‌انديشي و انتخاب اصلح باشد و هنگامي‌كه پاي صندوق‌ رأي مي‌رود، فقط براي رضاي خدا، مصلحت اسلام و كشور اسلامي، شايسته‌ترين افراد را انتخاب كند كه قرآن كريم و همچنين ائمه اطهار(عع) به آن اهميت داده‌اند.
در ادامه اهميت انتخاب فرد اصلح را در آيات و روايات بررسي مي‌كنيم.