اهداف فصلنامه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

اهداف فصلنامه

اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه با توجه به اهميت جايگاه شناخت و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي تخصصي دين، رسانه و هنر؛ توليد ادبيات بومي و مطالعات تطبيقي و بين رشته‌اي در اين زمينه، فصلنامه «دين و رسانه» را با اهداف زير منتشر مي‌كند و صاحب‌نظران و پژوهشگران را به همكاري فرامي‌خواند:
نظريه‌پردازي و توليد دانش پيرامون رابطه ميان دين و رسانه
تلاش براي رسيدن به مدلي مناسب براي ارائه مفاهيم ديني و معنوي در رسانه
انديشه‌شناسي انديشمندان مسلمان در حوزه دين و رسانه
نقد و بررسي آرا، نظريه‌ها و مكاتب فكري رايج در حوزه دين و رسانه
بررسي مسائل و آسيب‌هاي متوجه دين از سوي رسانه در جهان معاصر
بررسي رسانه‌هاي موجود در جامعه (نظير منبر، كتاب، تعزيه و نمايش‌هاي ديني و غيره) و نقش آنها در تبليغ ديني
آينده‌پژوهي در حوزه دين و رسانه
علاقه‌مندان مي‌توانند مقاله‌هاي علمي و تخصصي خود را در محورهاي يادشده، به دفتر فصلنامه بفرستند.
آرا و نظرهاي نويسندگان، الزاماً بيانگر نظر نشريه نيست.
مسئوليت محتواي مقالات بر عهده نويسندگان است.
چاپ مقاله در نشريه به تأييد داوران بستگي دارد.
مجله در رد يا پذيرش، ويرايش و تلخيص مقاله‌ها، آزاد است.
نقل مطالب نشريه با ذكر منبع، آزاد است.