دیباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

دیباچه

در نظام اسلامى، فلسفه وجودى سازمان ها و نهادها و نیز به کارگیرى کارمندان و کارگزاران اجرایى، خدمت رسانى به مردم است. کارمندى در این نگاه، امانتى الهى براى خدمتگزارى به مردم و هموارسازى زمینه هاى سعادت افراد جامعه است. کارمندان در این نظام، از جایگاه ویژه اى برخوردارند و درستى بسیارى از کارها به دست آنان است. چنانکه امیرمؤمنان على علیه السلام مى فرماید: «کارها به دست کارمندان راست و درست مى شوند».1
ازاین رو، باید آموزه هاى دینى بر جان و دل کارگزاران و کارمندان فرمان روایى کند و این باور را در آنان تقویت کند که اداره، جایگاه خدمت و مراجعه کنندگان، سفیران الهى براى امتحانشان هستند.
تبیین آموزه هاى دینى مربوط به کارمندان و حاکم کردن اخلاق اسلامى در محیط هاى ادارى، نیازمند کار فرهنگى بیشتر است. آرزوى برخوردارى از محیطى سرشار از نظم و تقوا و با شور و نشاط، ما را بر آن داشت تا با انجام پژوهشى در این زمینه، گامى هرچند کوتاه برداریم. نوشتار حاضر تلاش اندکى براى دست یابى به این هدف است که به منظور فراهم ساختن توشه اى براى همه فرهنگ سازان جامعه اسلامى، به ویژه برنامه سازان پرتلاش صدا و سیما تهیه و تنظیم شده است.
با سپاس فراوان از تلاش پژوهشگر ارجمند جناب آقاى حسین بافکار که با نگارش این اثر ما را یارى کردند. موفقیت همه خدمت گزاران دلسوز را از ایزد منّان خواهانیم.

انّه ولىّ التوفیق
اداره کل پژوهش
مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما