// نشریه / رواق انديشه 40

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي از مطالب اين شماره عبارتند از:
وضعيت دين در جهانِ پيش از پيروزي انقلاب اسلامي،تفكري نوين در مكتب استاد مطهري،تبيين مبارزات انقلابي شهيد مطهري در عرصه خاطره ها،ايمان و خردورزي از ديدگاه امام علي عليه السلام،نگاهي به رابطه احكام اسلام با اديان ديگر،نسبت معرفت ديني و علمي،نگاهي به نظريه آزادي انتخاب دين.


شناسنامه