// نشریه / رواق انديشه 51

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

تير ماه 1385
توضيح: نشريه رواق انديشه پس از شماره 51 منتشر نشد و شماره‌هاي گذشته آن صرفاً جهت آرشيو در پايگاه اطلاع رساني مركز قرار داده مي‌شود.
پس از آن، نشريه ديگري با رويكرد هنر، دين و رسانه با نام رواق هنر و انديشه آغاز به كار كرد كه آن نشريه را نيز مي‌توان در ليست نشريات مشاهده نمود.
_____________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- عرفان در رؤيت و روّيت حسين بن علي عليه السلام
2- نفت و آسيب پذيري امنيت سياسي ايران
3- امام خميني و نقد غرب
4- اسلام؛ رفع كننده نيازهاي فردي و جمعي
5- استقلال؛ ضرورت تاريخي جوامع شرقي
6- شرق؛ تمدن برتر از غرب
7- خودباوري؛ تنها طريق موفقيت ما در برابر غرب
8- نقد نظريه هاي غربي در بازتاب انقلاب اسلامي با تكيه بر مورد فلسطين
9- نقدي بر ماده 949 قانون مدني (محروميت زوجه از مازاد فرض در ارث)
10- نمايه رواق انديشه سال 1380 تا 1384 (شماره 1 تا 51)
11- نمايه نويسندگان (به ترتيب حروف الفبا)


شناسنامه

سال پنجم / اسفند 1384/ صفر 1427 مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما 51 شابک 2 – 055 – 7808 – 964 / ISBN:964-7808-055-2 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي سالامي صدا و سيما مدير مسئول: عباس معلمي سردبير: سيد حسين هاشمي دبير تحريريه: مرتضي محمدي مدير اجرايي: مرتضي محمدنژاد عمران همکاران علمي مجله (ترتيب الفبا): آقايان: علي‌اکبري معلم، دکتر عبدالعلي توجهي، دکتر محمود حکمت‌نيا، عبدالحسين خسروپناه، عزالدين رضانژاد، محمد ساجدي، سيد علي علوي قزويني، دکتر محمدرضا غفوريان، آيت‌الله محمد فاضل، محمدهادي فاضل، دکتر ناصر قربان‌نيا، دکتر نجف لک‌زايي، مرتضي محمدي، دکتر سيد محمود نبويان، عباس نيکزاد، سيد حسين هاشمي ويراستاري: احمد اکرمي روابط عمومي و امور مشترکين: محمدهادي باباجانيان حروفچيني و صفحه‌آرايي: سيد محمود حسيني قلمرو پژوهشي مجله: نقد و بررسي مباحث فرهنگي در حوزه مسائل دين و انقلاب اسلامي در گرايش‌هاي گوناگون علوم انساني بويژه فلسفه، کلام، فقه،‌حقوق و علوم سياسي / مجله در راستاي قلمرو مورد نظر، از مقالاتي که برخوردار از مواين علمي و ادبيات نقد بويژه رعايت احترام اشخاص حقيقي و حقوقي باشد، استقابل مي‌کند / از نقاديهاي محققانه مقالات ارائه شده، براي انتشار در شماره‌ةاي آينده استقبال مي‌شود / رواق انديشه در ويرايش و تلخيص مقالات ارسالي آزاد است / نقل مطالب مجله با ذکر ماخذ مانعي ندارد. نشاني: قم، بلوارامين، ک 7، پ 12، صندوق پستي 7118 – 37165، مجله رواق انديشه پست الکترونيک: Ravaq – ir@Hotmail.com قيمت تک شماره:‌550 تومان